บัตรเครดิตค่าโดยสาร Jetstar สําหรับการจองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

คุณได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารสําหรับการจองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่

ข่าวดี! เราได้ปรับปรุงบัตรเครดิตค่าโดยสารให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในการเดินทางในอนาคตของคุณได้ง่ายขึ้น และเราได้ขยายเวลาในการใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณ

ขยายวันหมดอายุของบัตรเครดิตค่าโดยสาร

บัตรเครดิตค่าโดยสาร Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) ที่จะหมดอายุระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 9 มีนาคม 2022 จะได้รับการขยายเวลาหมดอายุออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2022

คุณจะไม่ได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารใหม่ แต่บัตรเครดิตค่าโดยสารในปัจจุบันของคุณได้รับการอัปเดตข้อมูลในระบบของเราแล้ว และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันเรื่องนี้ในตอนนี้ (นี่เป็นการดำเนินการอัตโนมัติ โปรดอย่าติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า)

บัตรเครดิตค่าโดยสารที่ออกใหม่สําหรับเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2021 จะมีอายุใช้งานนาน 18 เดือน

บัตรเครดิตค่าโดยสาร Jetstar Japan (GK) ได้รับการออกใหม่ทุกสัปดาห์และขยายเวลาการหมดอายุออกไปอีก 6 เดือน นโยบายนี้มีผลกับบัตรเครดิตค่าโดยสารที่จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2020 และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อโดยคำนึงถึงการประเมินผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าการแจ้งเตือนด้านการเดินทางของเรา หรืออ่านคําตอบสําหรับคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตค่าโดยสารที่คุณอาจมีข้อสงสัย

ฉันจะแลกบัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้อย่างไร

ฉันทําบัตรเครดิตค่าโดยสารหาย/ไม่ได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสาร/ฉันจะดูรายละเอียดบัตรเครดิตค่าโดยสารได้ที่ไหน

ฉันสามารถทําการจองให้คนอื่นโดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

ฉันควรทําอย่างไรถ้าชื่อของฉันในบัตรเครดิตค่าโดยสารระบุไว้ไม่ถูกต้อง

ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารในการจองมากกว่าหนึ่งรายการได้หรือไม่

คุณสามารถขยายเวลาหมดอายุของบัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

ฉันจะตรวจสอบยอดคงเหลือและวันหมดอายุของฉันได้อย่างไร

ฉันสามารถจองที่พักโดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

ฉันได้ร้องขอบัตรเครดิตค่าโดยสาร ฉันจะได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารเมื่อใด

ฉันจะแลกบัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถแลกบัตรเครดิตค่าโดยสารได้ตามมูลค่าที่ระบุไว้บนบัตรเครดิตค่าโดยสารเมื่อทําการจองเที่ยวบินของ Jetstar หรือทําการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มบริการเสริมในการจองของ Jetstar ที่มีอยู่ในระบบ

หากทําการจองใน jetstar.comคุณจะต้องป้อนหมายเลขบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณในหน้าจอ ‘ตรวจสอบและชําระเงิน’ เพียงเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ‘ใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารหรือบัตรของขวัญ’ และป้อนหมายเลขบัตรเครดิตค่าโดยสารในช่องว่างที่จัดไว้ หากคุณบันทึกบัตรเครดิตค่าโดยสารลงใน My Wallet แล้ว บัตรเครดิตค่าโดยสารดังกล่าวจะปรากฏในหน้าการชําระเงินสำหรับการจองของคุณโดยอัตโนมัติ (คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของฉัน (My Account) เมื่อทําการจอง) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัตรเครดิตค่าโดยสารลงใน My Wallet ได้ที่นี่

หากจองผ่านศูนย์บริการติดต่อของ Jetstar โปรดแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณ

คุณสามารถใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารมากกว่าหนึ่งใบในการจองรายการเดียวกันได้ (หากคุณมีบัตรเครดิตค่าโดยสารหลายใบ)

ฉันทําบัตรเครดิตค่าโดยสารหาย/ไม่ได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสาร/ฉันจะดูรายละเอียดบัตรเครดิตค่าโดยสารได้ที่ไหน

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเหล่านี้โดยด่วน ก็เพียงแค่ติดต่อเรา พร้อมระบุหมายเลขอ้างอิงการจองและที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการจองเริ่มแรกของคุณ แล้วเราจะเรียกดูรายละเอียดบัตรเครดิตค่าโดยสารให้คุณทันที

ฉันสามารถทําการจองให้คนอื่นโดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

บุคคลที่มีชื่อบนบัตรเครดิตค่าโดยสารต้องเป็นผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเที่ยวบินที่จองใหม่ หรือได้รับการระบุว่าเป็นบุคคลที่ติดต่อของการจองนั้น หากคุณต้องการใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณเพื่อทําการจองให้บุคคลอื่น ก็เพียงแค่เพิ่มชื่อพวกเขาลงไปในฐานะผู้โดยสาร และเพิ่มรายละเอียดของคุณเป็นบุคคลที่ติดต่อในการจองนั้นในหน้า ‘ผู้โดยสารและรายละเอียดการติดต่อ’ เมื่อคุณจองผ่าน jetstar.com

ฉันควรทําอย่างไรถ้าชื่อของฉันในบัตรเครดิตค่าโดยสารระบุไว้ไม่ถูกต้อง

บัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณควรจัดทำขึ้นโดยใช้ชื่อเดียวกันกับบุคคลที่ติดต่อในการจองเริ่มแรกของคุณ

เมื่อบัตรเครดิตค่าโดยสารมาถึง หากคุณพบว่าบัตรนั้นไม่ใช่ชื่อคุณ นั่นอาจเป็นเพราะคุณทําการจองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และชื่อของพวกเขาอยู่ในช่องบุคคลที่ติดต่อ คุณยังคงสามารถใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารนี้ได้โดยการป้อนชื่อนั้นในฐานะ ‘บุคคลที่ติดต่อ’ ในการจองใหม่ของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อเรา และเรายินดีจะออกบัตรเครดิตค่าโดยสารให้คุณใหม่

ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารในการจองมากกว่าหนึ่งรายการได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถทำได้ บัตรเครดิตค่าโดยสารสําหรับการเดินทางใหม่และการเดินทางในปัจจุบันที่ออกโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ได้รับการปรับให้เป็นบัตรเครดิตค่าโดยสารที่ใช้ได้หลายครั้ง

การใช้ได้หลายครั้ง หมายความว่าบัตรเครดิตค่าโดยสารนั้นสามารถใช้ในการจองหลายรายการ คุณสามารถใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารตามมูลค่าบางส่วนในการจองหนึ่งครั้ง และรักษายอดเครดิตที่เหลือไว้สําหรับการจองอื่น

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมียอดเครดิตเหลืออยู่เท่าใดในบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณ โปรดตรวจสอบมูลค่าบัตรเครดิตค่าโดยสารที่เหลืออยู่ได้ที่พอร์ทัลยอดคงเหลือของบัตรเครดิตค่าโดยสาร opens in new window

บัตรเครดิตค่าโดยสารของ Jetstar บางใบไม่สามารถใช้ได้หลายครั้ง หากคุณได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 โปรดตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดบนบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณ

คุณสามารถขยายเวลาหมดอายุของบัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

เราได้ทำการขยายเวลาวันหมดอายุของบัตรเครดิตค่าโดยสารที่ออกให้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้คุณมีเวลามากขึ้นในการจอง

  • บัตรเครดิตค่าโดยสารที่มียอดคงเหลือซึ่งจะหมดอายุระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 9 มีนาคม 2022 จะได้รับการขยายเวลาวันหมดอายุเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2022
  • บัตรเครดิตค่าโดยสาร Jetstar Japan (GK) ได้รับการออกใหม่ทุกสัปดาห์และขยายเวลาการหมดอายุออกไปอีก 6 เดือน นโยบายนี้มีผลกับบัตรเครดิตค่าโดยสารที่จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2020 และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อโดยคำนึงถึงการประเมินผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

โดยทั่วไป เที่ยวบินของเราจะมีให้บริการประมาณ 12 เดือนล่วงหน้า ดังนั้นคุณจะมีเวลานานขึ้นก่อนที่คุณจะเดินทาง

หากคุณจองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ศูนย์เที่ยวบิน) คุณจะต้องติดต่อหน่วยงานดังกล่าวโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

ฉันจะตรวจสอบยอดคงเหลือและวันหมดอายุของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบยอดเครดิตที่เหลือและวันหมดอายุของบัตรเครดิตค่าโดยสารได้โดยไปที่พอร์ทัลยอดคงเหลือของบัตรเครดิตค่าโดยสาร

ฉันสามารถจองที่พักโดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของฉันได้หรือไม่

คุณสามารถจองโรงแรมได้ที่เว็บไซต์ Jetstar โดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณ เฉพาะในกรณีที่มีเที่ยวบินในการจองรายการเดียวกันเท่านั้น คุณสามารถจองแพ็คเกจวันหยุดของเรา (เที่ยวบิน + โรงแรม) โดยใช้บัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณผ่าน www.jetstar.com/holidays opens in new window

opens in new window

ฉันได้ร้องขอบัตรเครดิตค่าโดยสาร ฉันจะได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารเมื่อใด

เนื่องจากเราได้รับคำขอจำนวนมากนับตั้งแต่ที่สถานการณ์โควิด-19 ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทาง ดังนั้น อาจต้องใช้เวลาถึง 14 วันกว่าที่คุณจะได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสาร

เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณโดยเร็วที่สุด แต่อาจมีความล่าช้าอยู่บ้างขึ้นอยู่กับจํานวนบัตรเครดิตค่าโดยสารที่เราต้องดำเนินการในช่วงเวลานั้น แต่โปรดมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบัตรเครดิตค่าโดยสารของคุณในไม่ช้า