ทำการจอง

หากคุณพิการทางการได้ยินหรือมีความบกพร่องในการได้ยิน โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณทำการจองบัตรโดยสารเพื่อที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณอาจจะต้องการได้

หากคุณต้องการจะทำการจองหรือถามคำถาม คุณสามารถติดต่อเราผ่านการสนทนาออนไลน์ในเว็บไซต์ของเรา หรือโทรติดต่อเราผ่านบริการ National Relay Service (NRS) ภายในออสเตรเลีย:

  • ผู้ใช้ TTY (Text Telephone หรือการสื่อสารด้วยข้อความผ่านสายโทรศัพท์) โปรดติดต่อหมายเลข 133 677 และต่อ 131 538
  • ผู้ใช้บริการ Speak and Listen (การถ่ายทอดคำพูดสู่คำพูด) โปรดติดต่อหมายเลข 1300 555 727 และต่อ 131 538
  • ผู้ใช้บริการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตโปรดต่อไปที่ NRS และต่อ 131 538

การเตรียมตัวเดินทางของคุณ

หากคุณเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ สุนัขบริการทุกตัวต้องได้รับการอนุมัติจาก Jetstar ให้สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าคุณทราบและได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางโดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการของคุณ

ที่สนามบิน

ข้อมูลเที่ยวบินมีให้บริการบนหน้าจอที่สนามบินและมีอุปกรณ์ช่วยฟังให้บริการในอาคารผู้โดยสารสนามบินบางแห่ง

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเมื่อทำการเช็คอินและแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูขึ้นเครื่องหรือการไปยังที่นั่งของคุณบนเครื่องบิน

บนเที่ยวบินของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้รับเชิญขึ้นเครื่องเป็นคนแรก โดยลูกเรือของเราจะให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินแก่คุณเป็นการส่วนตัวโดยใช้เวลาสั้น ๆ

เมื่อถึงจุดหมายปลายทางของคุณ

โปรดแจ้งให้เราทราบหากต้องการให้เราช่วยเหลือในการพาคุณออกจากเครื่องบินไปยังพื้นที่รับกระเป๋าสัมภาระ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางต่อ (รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อ) โปรดอย่าลืมเตรียมการให้มีผู้มารับคุณ เพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือคุณต่อภายหลังขั้นตอนการรับกระเป๋าสัมภาระได้

ในบางกรณี เราสามารถดำเนินการเรื่องสัมภาระผ่านตลอดหากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อหลายเที่ยวบินในการจอง Jetstar รายการเดียว ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระ