เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการแสดงตนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (ในกรณีส่วนใหญ่) โดยท่านดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศบางกรณีนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารอื่นๆด้วยเช่นกัน

ดูระเบียบเกี่ยวสำหรับ การเดินทางเข้า-ออก สหรัฐอเมริกา และข้อกำหนดสำหรับ ผู้โดยสารรุ่นเยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
  2. ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ไหม
  3. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  4. ข้อมูลประจำตัวในการเดินทาง - เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  5. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  6. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
  7. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  8. การเช็คอิน
  9. สิ่งที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการขนถ่ายสัมภาระ
  10. ควรมาถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

คำถามที่พบบ่อย