เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการแสดงตนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (ในกรณีส่วนใหญ่) โดยท่านดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศบางกรณีนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารอื่นๆด้วยเช่นกัน

ดูระเบียบเกี่ยวสำหรับ การเดินทางเข้า-ออก สหรัฐอเมริกา และข้อกำหนดสำหรับ ผู้โดยสารรุ่นเยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  2. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
  3. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
  4. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  5. ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ไหม
  6. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  7. ข้อมูลประจำตัวในการเดินทาง - เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  8. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
  9. การเช็คอินออนไลน์ – จะรับบัตรขึ้นเครื่องได้อย่างไร?
  10. บริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย