เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการแสดงตนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ

สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง (ในกรณีส่วนใหญ่) โดยท่านดูข้อมูลเพิ่มเติม:

ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศบางกรณีนั้น ท่านต้องเตรียมเอกสารอื่นๆด้วยเช่นกัน

ดูระเบียบเกี่ยวสำหรับ การเดินทางเข้า-ออก สหรัฐอเมริกา และข้อกำหนดสำหรับ ผู้โดยสารรุ่นเยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  1. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
  2. ข้อมูลประจำตัวในการเดินทาง - เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  3. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
  4. การเช็คอินออนไลน์
  5. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
  6. การเดินทางเข้า-ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
  7. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  8. การเช็คอินล่วงหน้าที่สนามบินสิงคโปร์
  9. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
  10. การเช็คอินออนไลน์ – จะรับบัตรขึ้นเครื่องได้อย่างไร?

คำถามที่พบบ่อย