กรณีที่ท่านเดินทางพร้อมกับทารก ท่านจะต้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในการเดินทางสำหรับทารกของท่านเอง เนื่องจากทางสายการบินไม่มีบริการเครื่องดื่มและอาหารสำหรับทารกบนเครื่องบิน

โดยท่านจะต้องจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มของทารกไว้ในสัมภาระขึ้นเครื่องของท่าน เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจัดเก็บแช่เย็นอาหารของทารกให้กับท่านบนเครื่องได้

ทั้งนี้ท่านสามารถให้นมทารกได้ตามต้องการ

โปรดนําขวดนมหรือนมผสมมาด้วย

ทางสายการบินมีบริการเครื่องดื่มและขนมสำหรับเด็กโต โดยท่านสามารถสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางกับครอบครัว

หากท่านทำการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว สามารถไปยัง การจัดการการจอง เพื่อสั่งซื้ออาหารล่วงหน้า