ถ้ารหัสเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ของท่านอยู่ระหว่าง JQ1 ถึง JQ70 เที่ยวบินของท่านก็จะออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International terminal) ท่านต้องมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อยสองชั่วโมง เพราะเราจะปิดรับเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง กรุณานำเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด้านล่าง

ท่านยังไม่ทราบเลขเที่ยวบินของท่านหรือ? ตรวจดูใบรับเงิน (Itinerary) ของท่านหรือไปที่จัดการการจอง.

ข้อกำหนดการแสดงบัตรประจำตัว

ถ้าท่านออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวติดรูปถ่ายของท่านด้วย บัตรจะต้องยังใช้ได้และมีชื่อเต็มของท่าน

ประเภทของบัตรประจำตัวที่ใช้ได้มีดังนี้:

  • หนังสือเดินทาง (ผู้โดยสารที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียจะต้องแสดงหนังสือเดินทางเป็นบัตรประจำตัว)
  • ใบขับขี่ที่ออกโดยเครือรัฐออสเตรเลียหรือมลรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย
  • บัตรรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation security card) ที่ออกโดยผู้ดำเนินงานเครื่องบินหรือผู้ดำเนินงานสนามบินในออสเตรเลีย
  • เอกสารที่ระบุตัวท่านได้ที่ออกโดย:
    • เครือรัฐออสเตรเลีย
    • มลรัฐหรือดินแดนในออสเตรเลีย
    • หน่วยงานของเครือรัฐออสเตรเลียหรือมลรัฐหรือดินแดนในออสเตรเลีย

บัตรไม่ติดรูปถ่ายจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นทารกที่เดินทางกับผู้ใหญ่ที่แสดงบัตรติดรูปถ่ายเท่านั้น ในกรณีนี้สูติบัตรก็ใช้ได้

กำหนดเวลาการเช็คอินและขึ้นเครื่อง

ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้สำหรับเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ท่านต้องมาที่สนามบินก่อนเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีเวลามากพอสำหรับการเช็คอิน รับบัตรขึ้นเครื่องของท่านก่อนเวลาปิดเช็คอิน และผ่านด่านตรวจความปลอดภัย

จำไว้ว่า ถ้าท่านไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องได้ทันเวลา ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และท่านต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจาก
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศบนเครื่องโบอิ้ง 787

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดให้เช็คอินและฝากสัมภาระ
60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาถึงประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจาก
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศบนเครื่อง A320 และ A321

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดให้เช็คอินและฝากสัมภาระ
45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาถึงประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เรายังแนะนำว่าท่านควรดูข้อกำหนดสัมภาระพกพาเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ เจล และผงของเที่ยวบินก่อนท่านจะเดินทางมาที่สนามบิน