ถ้ารหัสเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ของท่านอยู่ระหว่าง JQ1 ถึง JQ70 เที่ยวบินของท่านก็จะออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International terminal) ท่านต้องมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อยสองชั่วโมง เพราะเราจะปิดรับเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง กรุณานำเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ด้านล่าง

ท่านยังไม่ทราบเลขเที่ยวบินของท่านหรือ? ตรวจดูใบรับเงิน (Itinerary) ของท่านหรือไปที่จัดการการจอง.

ข้อกำหนดการแสดงบัตรประจำตัว

ข้อกําหนดในการระบุตัวตน หากคุณเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้อง

กำหนดเวลาการเช็คอินและขึ้นเครื่อง

ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้สำหรับเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ท่านต้องมาที่สนามบินก่อนเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีเวลามากพอสำหรับการเช็คอิน รับบัตรขึ้นเครื่องของท่านก่อนเวลาปิดเช็คอิน และผ่านด่านตรวจความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะไปถึงสนามบิน ขอแนะนําให้คุณตรวจดูข้อจํากัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ฉีดพ่น ผง และเจล ในกระเป๋าสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่องของเที่ยวบินของคุณ.

จำไว้ว่า ถ้าท่านไม่สามารถมาถึงประตูขึ้นเครื่องได้ทันเวลา ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และท่านต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจาก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศบนเครื่อง A320 และ A321

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

เจ็ทสตาร์ (JQ) และเที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจาก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศบนเครื่องโบอิ้ง 787

บริการเช็คอินและดาวน์โหลดกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงและปิดให้บริการใน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมที่ประตูขึ้นเครื่องใน 50 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ประตูขึ้นเครื่องจะปิดใน 15 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง