ความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ (หรือที่เรียกว่าความทุพพลภาพที่มองไม่เห็นหรือไม่เป็นที่ประจักษ์ทางกายภาพ) ซึ่งได้แก่ ทุพพลภาวะใด ๆ ที่ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือในทันที ความบกพร่องที่ซ่อนอยู่อาจเกี่ยวข้องกับสภาวะต่าง ๆ

ที่ส่งผลต่อการมีประสบการณ์ของบุคคลคนนั้นต่อชีวิตประจำวันและโลกรอบตัว เช่น กลุ่มอาการออทิสซึม (หรือความบกพร่องทางภาษาและการสื่อสาร), ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการรับรู้ เช่น ภาวะสมองเสื่อม ความบกพร่องด้านการได้ยินและ/หรือการมองเห็น หรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง

หากคุณมีความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ เรายินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้การเดินทางของคุณกับ Jetstar ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากคุณต้องการให้เราทราบว่าคุณ (หรือผู้ร่วมเดินทางของคุณ) มีความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  • สวมสายคล้องคอลายดอกทานตะวันหรือสัญลักษณ์อื่นที่คล้ายกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) หรือ
  • บอกให้เราทราบเมื่อคุณจองการเดินทาง (ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใส่รหัสคําขอบริการพิเศษ DPNA ลงในการจองของคุณ) หรือ
  • แจ้งให้เราทราบโดยโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเรา ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเราในวันนั้นทราบ หรือ
  • ดำเนินการหลายอย่างตามที่ระบุข้างต้น

โปรแกรม Hidden Disabilities Sunflower

เราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ โปรแกรม Hidden Disabilities Sunflower ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้เข้าร่วมกับเครือข่ายสนามบิน ร้านค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งในการจัดฝึกอบรมพนักงานของพวกเขาให้รู้จักกับสิ่งของที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวัน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่สวมใส่สิ่งของเหล่านี้*

การที่ผู้โดยสารสวมใส่สิ่งของที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวันซึ่งบ่งบอกถึงผู้ที่มีความบกพร่องที่มองไม่เห็น (เช่น สายคล้องคอ ป้าย หรือสายรัดข้อมือ) จะเป็นการส่งสัญญาณอย่างระมัดระวังไปยังเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเรา หรือเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินของเราว่า ผู้โดยสารอาจต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น

  • การให้คําแนะนําที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา หรือ
  • การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังที่สนามบินและในระหว่างเที่ยวบิน หรือ
  • การให้เวลามากขึ้นในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ Jetstar และเมื่อทำการเช็คอิน หรือในระหว่างขึ้นเครื่อง และเมื่อลงจากเครื่องบิน

โปรดทราบว่าการสวมใส่สิ่งของที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวันนั้นไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้รับการดูแลเป็นการส่วนตัวที่สนามบิน นอกจากนี้ ผู้โดยสารทุกคนจะต้องทำตามข้อกําหนดสําหรับผู้เดินทางอิสระของเรา รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ด้วย

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลว่าคุณมีความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ (หากคุณเลือกที่จะทําเช่นนั้น) คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์หรือความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่บกพร่องด้านการมองเห็นหรือการได้ยิน หรือหากคุณเดินทางพร้อมอุปกรณ์ออกซิเจน อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือสุนัขบริการ

* ในปัจจุบัน มีเพียงเจ้าหน้าที่สายการบิน Jetstar Airways (JQ) เท่านั้นที่ผ่านการฝึกอบรมตามโปรแกรม Hidden Disabilities Sunflower และรู้จักผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวัน Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ (ดูที่นี่)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเดินทางของฉันมีเที่ยวบินเชื่อมต่อของ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK)

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขณะนี้จะมีแต่เฉพาะพนักงานของ Jetstar Airways (JQ) เท่านั้นที่ผ่านการฝึกอบรมตามโปรแกรม Hidden Disabilities Sunflower และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ หากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อของ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK) พนักงานอาจไม่ทราบเกี่ยวกับความบกพร่องที่ซ่อนอยู่ หรือโปรแกรม Hidden Disabilities Sunflower

ฉันจะหาสายคล้องคอลายดอกทานตะวันได้จากที่ไหน

การสวมใส่อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวันถือเป็นความสมัครใจ หากคุณ (หรือผู้ร่วมเดินทางที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณ) ต้องการจะบอกให้เราทราบว่า คุณอาจต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือต้องการเวลาเพิ่มขึ้น การสวมใส่อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์รูปดอกทานตะวันก็จะช่วยให้เราทราบได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Hidden Disabilities

โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสนามบินแต่ละแห่งด้านล่างก่อนที่คุณจะเดินทาง เพื่อดูวิธีการขอสายคล้องคอ Sunflower จากทางสนามบิน (สนามบินบางแห่งกำหนดให้ต้องขอล่วงหน้า)

สนามบินออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sunflower Program

สนามบินนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sunflower Program