คุณสามารถใช้บัตรกำนัลในเที่ยวบินเพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ทั้งหมด, เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)

คุณสามารถซื้อบัตรกํานัลในเที่ยวบิน ในขณะที่คุณจองค่าโดยสารเริ่มต้น หรือหลังจากที่คุณจองและก่อนที่คุณจะออกเดินทางโดยดำเนินการได้ที่จัดการการจอง

บัตรกำนัลในเที่ยวบินอาจรวมอยู่ในชุดรวม Starter Plus, Starter Max^, Flex หรือ Flex Plus ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการที่มีอยู่ในชุดรวม: อาหาร ของว่าง และบัตรกํานัลในเที่ยวบิน

โปรดทราบว่า บัตรกํานัลในเที่ยวบินสามารถซื้อล่วงหน้าได้เท่านั้น คุณไม่สามารถซื้อบนเครื่องบินได้ และจะไม่มีการออกให้โดยแยกต่างหาก หากคุณซื้อบัตรกํานัลในเที่ยวบิน รายการดังกล่าวจะรวมอยู่ในบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ

^ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไป จะไม่สามารถสั่งซื้อชุดรวมเริ่มต้น Max จาก Jetstar โดยตรงได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วบริการเสริม