ท่านสามารถใช้ดีลอาหารบนเครื่องเพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเครื่องของเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ได้

ท่านสามารถใช้ตั๋วบริการเสริมเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) ได้ สำหรับเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) นั้น ท่านยังสามารถใช้ตั๋วบริการเสริมเพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษีและสินค้าของเจ็ทสตาร์ได้อีกด้วย

ท่านสามารถซื้อตั๋วบริการเสริมหรือดีลอาหารบนเครื่องได้เวลาที่ท่านจองตั๋วชั้น Starter หรือหลังจากจองแล้วแต่ก่อนขึ้นเครื่องได้จากจัดการการจอง

ตั๋วบริการเสริม (หรือดีลอาหารบนเครื่อง) นั้นอาจจะแถมมาให้กับแพ็คเกจ Starter Plus, Starter Max หรือ FlexiBiz ของท่านอยู่แล้ว กรุณาดูที่ ของแถมในแพ็คเกจ: อาหาร ขนม ตั๋วบริการเสริม และ ดีลอาหารบนเครื่อง

ข้อสังเกต: ท่านต้องซื้อตั๋วบริการเสริมและดีลอาหารบนเครื่องแบบล่วงหน้าเท่านั้น ท่านไม่สามารถซื้อบนเครื่องได้ และเราจะไม่ออกตั๋วให้แบบแยกต่างหาก นั่นก็คือ ถ้าท่านซื้อตั๋วบริการเสริมหรือดีลอาหารบนเครื่อง ตั๋วดังกล่าวก็จะระบุอยู่บนบัตรขึ้นเครื่องของท่าน

ข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วบริการเสริม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของดีลอาหารบนเครื่อง (Jetstar Airways (JQ) เท่านั้น)