ดีลอาหารบนเครื่อง

  • ท่านสามารถซื้อดีลอาหารบนเครื่องได้ล่วงหน้าสำหรับบางเที่ยวบินเท่านั้นของตั๋วชั้น Starter บางทีดีลอาหารบนเครื่องอาจจะแถมมาให้สำหรับแพ็คเกจ Plus หรือ Max เจ็ทสตาร์จะไม่ต่ออายุดีลอาหารให้ท่าน
  • เราจะไม่ออกดีลอาหารบนเครื่องของท่านให้เป็นเอกสารแยกต่างหาก ดีลอาหารบนเครื่องของท่านจะอยู่ในบัตรขึ้นเครื่องของท่าน
  • ท่านต้องใช้ดีลอาหารบนเครื่องในธุรกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มูลค่าที่ยังเหลืออยู่จะหายไปและจะไม่คืนเงินให้
  • ท่านสามารถใช้ดีลอาหารบนเครื่องได้ไม่เกินมูลค่าที่ระบุไว้เพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าของเจ็ทสตาร์บนเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ) ท่านต้องใช้ดีลอาหารบนเครื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้นและจะไม่มีการชดเชยใดๆ ถ้าผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ ดีลอาหารบนเครื่องนี้ไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นได้
  • การซื้อบนเครื่องทั้งหมดนั้นสินค้ามีจำนวนจำกัด เราขออภัยถ้าสินค้าที่ท่านต้องการหมด กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์อื่นเพราะเราจะไม่คืนเงินให้