บัตรกำนัลบนเครื่องบิน

  • ท่านสามารถซื้อบัตรกำนัลบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินของท่านเฉพาะตั๋วเดินทางประเภท Starter เท่านั้น โดยบัตรกำนัลบนเครื่องบินนั้นอาจรวมอยู่ในแพ็กเกจบริการเสริมประเภท Plus และ Max เรียบร้อยแล้ว โดยมีอายุการใช้งานภายในเวลาที่กำหนดไว้
  • บัตรกำนัลของท่านจะรวมอยู่ใน boarding pass ของท่าน
  • ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลบนเครื่องบินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จำนวนมูลค่าที่เหลือไม่สามารถแลกเป็นเงินได้
  • ท่านสามารถใช้ตั๋วบริการเสริม (In-flight voucher) ได้ไม่เกินมูลค่าที่ระบุไว้เพื่อซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเจ็ทสตาร์บนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) ท่านต้องใช้ตั๋วบริการเสริมตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้นและจะไม่มีการชดเชยใดๆ ถ้าผู้รับไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ ตั๋วบริการเสริมนี้ไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นได้
  • การใช้บัตรกำนัลบนเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับรายการที่มีให้บริการในเที่ยวบินนั้นๆ ทางสายการบินต้องขออภัยหากไม่สามารถให้บริการในบางรายการที่ท่านเลือกได้ โดยท่านสามารถแลกใช้สิทธิ์บัตรกำนัลกับรายการอื่นๆ โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้