ที่ Jetstar เรามีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับผู้โดยสารทุกคนของเรา หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพัง คุณจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารร่วมเดินทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

เรามีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับเด็กที่เดินทางเพียงคนเดียว สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ผู้โดยสารเยาวชนที่เดินทางเพียงลำพัง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพัง

หากคุณเดินทางไปพร้อมกับเรา สิ่งสำคัญคือคุณต้องสามารถเดินทางได้โดยลำพัง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสามารถดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ:

 • การเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง หากจําเป็น ในระหว่างเที่ยวบินของคุณ (เช่น การใช้ห้องสุขาบนเครื่อง ถ้ามี* สายสวน ถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง หรือวิธีการอื่น ๆ)
 • รับประทานและดื่ม และ
 • ใช้ยาหรือปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่จำเป็นในระหว่างเที่ยวบิน

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีความสามารถต่อไปนี้:

 • สื่อสารว่าคุณเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยและคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินของลูกเรือของเรา และ
 • ถ้าคุณจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัวเองไปมาระหว่างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวหรือจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปยังที่นั่งบนเครื่องบิน:
  • คุณต้องสามารถเคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้ หรือ
  • เคลื่อนย้ายได้โดยใช้กระดานสไลด์และพนักงานของเรา โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางหรือผู้ดูแล

หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ หรือคุณต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ คุณจะต้องเดินทางกับผู้โดยสารร่วมเดินทางที่สามารถช่วยคุณได้

*โปรดทราบว่า ไม่มีห้องสุขาที่รองรับรถเข็นวีลแชร์หรือรถเข็นวีลแชร์แบบพับได้บนเที่ยวบินของ Jetstar (JQ) หรือ Jetstar Asia (3K) บนเครื่องบิน A320, A321 หรือ A321neo บนเครื่องบินเหล่านี้ ลูกเรือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการเคลื่อนย้ายระหว่างที่นั่งไปยังประตูห้องสุขาบนเครื่องบินได้

คุณสามารถค้นหาประเภทของเครื่องบินที่กําลังจะบินเมื่อทําการจองได้ที่หน้า เลือกเที่ยวบิน โดยเพียงแค่เปิดลิงก์รายละเอียดในรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ ประเภทของเครื่องบินจะแสดงอยู่ในกําหนดการเดินทางของคุณด้วย

ผู้ร่วมเดินทางพร้อมผู้ใหญ่

หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังของเรา คุณจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่เป็นผู้ดูแล

พวกเขาจำเป็นต้องซื้อตั๋วโดยสารของตนเองและมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถดูแลในเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณได้ ผู้ร่วมเดินทางของคุณจะต้องสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องต่อไปนี้ (ตามความจำเป็น):

 • ใช้ห้องสุขาบนเครื่องบินและที่สนามบิน
 • จัดการกับเหตุฉุกเฉินบนเที่ยวบินและที่สนามบิน
 • ขนสัมภาระและอุปกรณ์
 • ใช้ยาและปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์
 • รับประทานและดื่ม
 • ดำเนินการตามขั้นตอนด้านการปกครอง เช่น การกรอกเอกสารการตรวจคนเข้าเมือง
 • ขึ้นเครื่องและลงเครื่อง รวมถึงการช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายไปยังและจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และที่นั่งหากมีความจำเป็น และ
 • ประกอบและถอดรถเข็นผู้ป่วย

ผู้ร่วมเดินทางหนึ่งคนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังได้ไม่เกินสี่คน ผู้ร่วมเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

โปรดจำไว้ว่า ผู้ร่วมเดินทางจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถดูแลผู้ที่อยู่ในความดูแลได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

ผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็กและทารก

ผู้โดยสารร่วมเดินทางที่เป็นผู้ดูแลของเด็กต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบนสำหรับเด็กหรือเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ที่อยู่ในความดูแล

ผู้ร่วมเดินทางสามารถเดินทางพร้อมกับเด็กได้ไม่เกินสี่คนบนเที่ยวบินของ Jetstar ซึ่งรวมไปถึงเด็กแรกเกิดไม่เกินสองคน แต่เด็กแรกเกิดหนึ่งคนจะต้องจองเป็นเด็กเล็กที่มีที่นั่งของตนเอง โปรดดูที่ ฉันต้องทราบกฎข้อใดบ้างในการเดินทางพร้อมกับทารก.

ในทุกเที่ยวบินของ Jetstar เด็กทารกที่มีอายุไม่ถึงสามเดือนต้องเดินทางพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

เรามีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง.

ผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็กและทารก - Jetstar Airways (JQ),และ Jetstar Japan (GK)

ในทุกเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), และ เที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Japan (GK):

 • ผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็กและทารกที่มีอายุ 2-11 ปีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี (ยกเว้นกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหรือทารกอายุน้อยกว่า 15 ปี)

ใน เที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Japan (GK)::

 • ผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็กที่มีอายุ 2-11 ปีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ผู้ร่วมเดินทางพร้อมทารกบนเที่ยวบินในประเทศของ GK จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

ผู้ร่วมเดินทางพร้อมเด็ก ทารกและผู้เยาว์ในเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K)

ในเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และเที่ยวบินทั้งหมดที่เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินของ 3K:

 • ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ยกเว้นกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหรือทารกอายุน้อยกว่า 18 ปี)
 • หากผู้โดยสาร 2 คนขึ้นไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีเดินทางพร้อมกัน ผู้โดยสารแต่ละคนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน

ข้อควรจำ - ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีที่เดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) หรือเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้าผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังด้วยเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K).