ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปกับ Jetstar Asia (3K) และต้องการให้เราจัดหารถเข็นวีลแชร์ให้ และ/หรือต้องการความช่วยเหลือสำหรับรถเข็นวีลแชร์เพื่อไปยังประตูขึ้นเครื่อง จะมีการคิดค่าธรรมเนียม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • คุณเดินทางด้วยรถเข็นวีลแชร์ส่วนตัวของคุณเอง
  • เที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) ที่ไปยัง/มาจากฟิลิปปินส์
  • เที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) จากมาเลเซีย และแสดงบัตร OKU ที่สามารถใช้ได้ในขั้นตอนการเช็คอิน
  • คุณเดินทางโดยเที่ยวบินร่วมและเป็นผู้โดยสารที่ต้องต่อเครื่องระหว่างสายการบิน
  • เที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่าง Jetstar Airways (JQ) กับ Jetstar Asia (3K) หรือ Jetstar Japan (GK) กับ Jetstar Asia (3K)
  • เที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK)
  • คุณเดินทางโดยเที่ยวบินระหว่างเมืองซึ่งรวมถึงเที่ยวบินใด ๆ ที่ระบุข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน โปรดดูที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

< ย้อนกลับ

คำถามที่พบบ่อย