การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของเจ็ทสตาร์ (ไม่รวมค่าโรงแรม กิจกรรม ประกันภัยและรถเช่า)

การจองที่ทำก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2017

การจองตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2017 เป็นต้นไป

 • การจ่ายคืนการยกเลิกภายในกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะอยู่ในรูปตั๋วเครดิตของเจ็ทสตาร์และไม่ใช่เงินสด กรุณาดูระเบียบตั๋วได้จากหัวข้อ “ตั๋วของเจ็ทสตาร์” ด้านล่าง
 • จะไม่มีตั๋วเครดิตเจ็ทสตาร์ให้ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นตั๋วชั้น Starter แพ็คเกจ Max หลังการจองเริ่มแรกของท่าน หรือเมื่อท่านขอตั๋วหลังจากกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปล
 • การจองแบบไร้ตั๋วที่ทำผ่านช่องทาง GDS (Global Distribution System) นั้นจะได้รับคืนค่าตั๋วในรูปแบบเงินสดเท่านั้นแต่จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกในอัตราต่อผู้โดยสาร ต่อการจอง และต้องร้องขอผ่านเจ็ทสตาร์ ดูค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้จากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.
 • สำหรับการจองผ่าน GDS ที่ออกให้บนตั๋วสายการบินพันธมิตรนั้น ท่านจะต้องติดต่อขอคืนเงินจากสายการบินพันธมิตร ส่วนการจอง GDS ที่ออกบนตั๋ว Hahn นั้นให้ขอคืนเงินผ่านลิงค์ BSP
 • บริการเสริม (ยกเว้นโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) นั้นจะคืนเงินได้ก็ต่อเมื่อขอเป็นส่วนหนึ่งของการคืนเงินเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง ส่วนโรงแรม กิจกรรม และการเช่ารถวันหยุดของเจ็ทสตาร์ (Jetstar Holidays) สำหรับการจองโรงแรม กิจกรรม และการเช่ารถของ Jetstar Holidays ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น นั้น กรุณาดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการวันหยุด.
 • เมื่อท่านยกเลิกการจองเที่ยวบินแบบ Points Plus Pay – Flights ที่เริ่มจองบน Qantas.com โดยที่ท่านเลือกใช้แต้มแควนตัส (Jetstar Points Plus Pay) ภายใต้แพ็คเกจ Max แต้มแควนตัสส่วนที่คืนได้จะถูกส่งคืนไปยังแอคเคาท์ของสมาชิก และเงินส่วนที่คืนได้ก็จะถูกส่งคืนไปตามวิธีการจ่ายเงินเริ่มแรกที่ได้รับมา หลังจากหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินแล้ว
 • ส่วนการยกเลิกการจองเที่ยวบินแบบ Points Plus Pay – Flights แบบอื่นๆภายใต้แพ็คเกจ Max นั้น มูลค่าของการจองและบริการเสริมต่างๆจะถูกส่งคืนเป็นตั๋วเจ็ทสตาร์ (Jetstar Voucher)

เช็คอินหรือขึ้นเครื่องไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

 • ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตหรือขอคืนเงินได้ก็ต่อเมื่อท่านทำการขอก่อนวันหมดเขตเปลี่ยนแปลงและเมื่อท่านจ่ายเงินส่วนต่างค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้ว

การเปลี่ยนเวลา/วันที่

 • การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดหรือการคืนเงินจะทำได้ต่อเมื่อแจ้งความประสงค์ภายในวันที่เป็นกำหนดการเดินทางเดิมเท่านั้นโดยจ่ายค่าธรรมเนียมหรือส่วนต่างค่าบริการให้เรียบร้อย

การเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทาง

 • สามารถทำได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยจ่ายส่วนต่างค่าบริการ ถ้ามี

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • สามารถทำได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สำหรับผู้โดยสารรายบุคคลในรายการจอง ทั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนในทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารรายนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสำหรับการสะสมไมล์พลัสเพย์ (Plus Pay) – กับเจ็ทสตาร์หรือ JAL Mileage

กำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

การจองที่ทำก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2017

การจองตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2017 เป็นต้นไป

 • กำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง: ต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตก่อนกำหนดเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินของเที่ยวบินที่จองตอนแรก ท่านสามารถดูเวลาเปิดเช็คอินที่สนามบินได้จากใบจอง (itinerary) ของเจ็ทสตาร์หรือดูรายละเอียดได้จากการเช็คอิน
 • การเปลี่ยนวันที่และเวลาสามารถทําได้ผ่านทาง Jetstar.com ก่อนที่จะเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของคุณ หากการจองเที่ยวบินตามกำหนดการเดิมนั้นเป็นการจองผ่าน Jetstar.com หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Jetstar การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบินได้ แต่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม (ดูรายละเอียดได้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย )ถ้าการจองเริ่มแรกของท่านไม่ได้ทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และจะเก็บในอัตราปัจจุบัน ณ เวลาที่เปลี่ยนแปลง ดูค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.
 • ต้องขอตั๋วเครดิตผ่าน Jetstar.com, แอพ Jetstar หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์ก่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลง

ตั๋วเจ็ทสตาร์

 • ตั๋ว (Voucher) นั้นมีไว้ต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลง (Deadline) เราจะส่งตั๋วให้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
 • ตั๋วมีไว้สำหรับใช้ในการจองครั้งใหม่และประกอบด้วยผู้โดยสารที่จะเดินทางตอนแรกด้วยเท่านั้น ตั๋วมีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวและจะต้องไม่เกินมูลค่าของตั๋ว
 • บัตรกํานัลนี้สามารถใช้ชําระเงินในการจองเที่ยวบินของ Jetstar ได้หลายรายการ จนกว่ามูลค่าของบัตรกํานัลนี้จะหมดลงและจนกว่าจะถึงวันหมดอายุของบัตรกํานัล หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2023 หากคุณมีบัตรกํานัลที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว บัตรกํานัลจะถูกเปลี่ยนเป็นใช้ได้หลายครั้ง
 • ดูข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของตั๋ว

ค่าธรรมเนียมการแก้ไขและส่วนต่างค่าบริการ

 • การเปลี่ยนแปลงรายการที่กำหนดในแพ็กเกจสตาร์ทเตอร์บวกบริการเสริมแม็กซ์จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ส่วนต่างที่เกิดขึ้นคิดในอัตราต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ต่อเที่ยวบิน โดยค่าธรรมเนียมใหม่ที่เกิดขึ้นจะไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมของเที่ยวบินเดิมที่ท่านทำการจอง และไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นตั๋วโดยสารที่มีราคาต่ำกว่าได้ และจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างกรณีที่ท่านเลือกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีราคาต่ำกว่า
 • ส่วนต่างค่าธรรมเนียมโดยสาร (ถ้ามี) คือ ส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมระหว่างแพ็กเกจเสริมเก่าและแพ็กเกจเสริมใหม่ของท่านตามการเปลี่ยนแปลงรายการล่าสุด กรณีที่แพ็กเกจที่ท่านเลือกใหม่ไม่สามารถให้บริการได้ ทางระบบจะเปลี่ยนไปเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่า โดยจะมีค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงในแพ็กเกจ/บริการเสริม

 • ตั๋วชั้น Starter แพ็คเกจ Max นั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชั้น Starter หรือ Starter แพ็คเกจ Plus หรือ Starter แพ็คเกจ FlexiBiz ได้

การจองใหม่

 • ท่านจะต้องจองจากเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ให้บริการ ทางเจ็ทสตาร์ไม่รับจองตั๋วเครื่องบินแบบไม่ระบุวัน (Open Date)

สกุลเงิน

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเรียกเก็บตามสกุลเงินในรายการจองเดิมของท่าน

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, JAL Mileage และ Emirates Skywards Miles

 • แต้ม Qantas และเครดิตสถานะ
  • ผู้โดยสารชั้น Starter Fare พร้อมแพ็กเกจ Max จะมีสิทธิ์รับแต้มแควนตัส และเครดิตสถานะ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการสะสมไมล์ของแควนตัส
  • สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับแต้ม Qantas และเครดิตสถานะในอัตรา Qantas Flexible Economy
 • แต้มไมล์ JAL
  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินของ เจ็ทสตาร์ เจแปน มีสิทธิ์เลือกรับแต้มไมล์ JAL ได้ในอัตราสะสมแต้ม 30% โดยต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
  • การสะสมไมล์ของ JAL จะได้รับเฉพาะเที่ยวบินของ เจ็ทสตาร์ เจแปน เท่านั้น
 • แต้มไมล์ Emirates Skyward
  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับ เจ็ทสตาร์ (เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น), เจ็ทสตาร์ เอเชีย, และเจ็ทสตาร์ เจแปน มีสิทธิ์เลือกรับแต้มไมล์ Skyward ในอัตรา Emirates Economy โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ Emirates Skyward

รางวัลคลาสสิกอัพเกรดการสะสมไมล์ของแควนตัส

 • ตั๋วชั้น Starter พร้อมแพ็กเกจ Max จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคลาสสิกอัพเกรด

การสะสมไมล์พลัสเพย์ – เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์และ JAL Mileage - การจ่ายเงินเพิ่มเติม

 • ต้องจ่ายเงินจริงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดการจอง ห้ามจ่ายด้วยแต้ม
  ยอดเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดนั้นจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินและสกุลเงินเริ่มแรกของค่าโดยสาร (ตามที่ Jetstar กำหนด) และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของระเบียบค่าโดยสารฉบับนี้

การจองที่ทำก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2017

การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของเจ็ทสตาร์ (ไม่รวมค่าโรงแรม กิจกรรม ประกันภัยและรถเช่า)

 • คืนเงินได้เต็มจำนวนแต่มีค่าธรรมเนียมในอัตราต่อผู้โดยสาร ต่อการจอง ถ้าการจองเริ่มแรกของท่านเป็นชั้น Starter แพ็คเกจ Max
 • ค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้และต้องจ่ายในอัตราปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง ดูค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.
 • ต้องขอคืนเงินก่อนสิ้นสุดวันออกเดินทางที่กำหนดไว้เริ่มแรก
 • ค่าโดยสารของท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นชั้น Starter แพ็คเกจ Max หลังจากการจองเริ่มแรกของท่าน หรือเมื่อท่านขอคืนเงินหลังจากสิ้นสุดวันออกเดินทางที่กำหนดไว้เริ่มแรก
 • บริการเสริม (ยกเว้นโรงแรม กิจกรรม ประกันภัย และการเช่ารถ) นั้นจะคืนเงินได้ก็ต่อเมื่อขอเป็นส่วนหนึ่งของการคืนเงินเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง ส่วนโรงแรม กิจกรรม และการเช่ารถวันหยุดของเจ็ทสตาร์ (Jetstar Holidays) สำหรับการจองโรงแรม กิจกรรม และการเช่ารถของ Jetstar Holidays ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น นั้น กรุณาดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการวันหยุด .
 • เมื่อท่านยกเลิกการจองเที่ยวบินแบบ Points Plus Pay – Flights ภายใต้แพ็คเกจ Max แต้มแควนตัสส่วนที่คืนได้จะถูกส่งคืนไปยังแอคเคาท์ของสมาชิก และเงินส่วนที่คืนได้ก็จะถูกส่งคืนไปตามวิธีการจ่ายเงินเริ่มแรกที่ได้รับมา หลังจากหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินแล้ว

การจองที่ทำก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2017

กำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงและจุดติดต่อ

 • กำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง: ต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตก่อนสิ้นสุดวันกำหนดออกเดินทางเริ่มแรก
 • การเปลี่ยนวันที่และเวลาสามารถทําได้ผ่านทาง Jetstar.com ก่อนที่จะเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของคุณ หากการจองเที่ยวบินตามกำหนดการเดิมนั้นเป็นการจองผ่าน Jetstar.com หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Jetstar การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบินได้ แต่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มถ้าการจองเริ่มแรกของท่านไม่ได้ทำผ่านศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และจะเก็บในอัตราปัจจุบัน ณ เวลาที่เปลี่ยนแปลง ดูค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.