ทำการจอง

เราสามารถจัดหาสายรัดลำตัวส่วนบนเพื่อช่วยให้คุณนั่งหลังตรงและปลอดภัยในที่นั่งบนเครื่องบิน หากคุณไม่สามารถนั่งโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้น, ลงจอด หรือตลอดการเดินทางบนเที่ยวบิน

โปรดบอกให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของคุณ หากคุณต้องการใช้สายรัดลำตัวส่วนบน และโปรดระบุว่าคุณต้องการสายรัดขนาดสำหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่

หากคุณไม่ได้จองอุปกรณ์ล่วงหน้า และไม่มีอุปกรณ์เหลือสำหรับคุณ คุณอาจไม่สามารถเดินทางไปกับเราได้

สายรัดลำตัวส่วนบนขนาดสำหรับเด็กไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K)

ที่สนามบินขาออก

โปรดแจ้งเตือนพนักงานของเราที่เคาน์เตอร์เช็คอินว่าคุณต้องการใช้สายรัดลำตัวในระหว่างเที่ยวบินและแจ้งให้พวกเขาทราบหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน

บนเที่ยวบินของคุณ

สายรัดลำตัวออกแบบมาเพื่อคาดทับเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินที่มีอยู่แล้วและจะได้รับการปรับโดยเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเรา

คุณจะไม่สามารถใช้สายรัดลำตัวหรือสายรัดนิรภัยของคุณเอง (ยกเว้นสายรัดนิรภัย CARES สำหรับเด็ก ๆ ในออสเตรเลีย)

คุณสามารถนำเบาะรองนั่งของคุณเองมาใช้บนเครื่องบินได้ หากยังสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินได้