ผู้โดยสารทุกท่านในเที่ยวบินระหว่างประเทศ รวมถึงเด็กและเด็กทารก จำเป็นจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่จุดเช็คอิน หนังสือเดินทางของคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ เช่น วีซ่า หรือหลักฐานแสดงการเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไป แต่ละประเทศมีข้อกำหนดแตกต่างกันสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องเข้าใจและจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่เหมาะสม เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากคุณเดินทางถึงสนามบินโดยไม่มีเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

โปรดไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศปลายทางที่คุณจะเดินทางไป เพื่อดูว่าคุณจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง วีซ่าของบางประเทศอาจต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร ดังนั้นคุณควรจัดเตรียมเอกสารการเดินทางแต่เนิ่น ๆ ก็จะเป็นการดี

การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้หากคุณกำลังจะเดินทางไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกา

การเดินทางไปนิวซีแลนด์

มีการเปลี่ยนแปลงวีซ่าและข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ในอดีตคุณอาจเคยเดินทางไปนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ในปัจจุบันคุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ (NZeTA) ก่อนที่คุณจะเดินทางไปถึง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์ (NZeTA) หากจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ คุณต้องสมัครขอ NZeTA ก่อนที่คุณจะเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อและเที่ยวบินแวะพัก

หากคุณต้องการสมัครขอวีซ่าหรือ NZeTA และต้องการอ่านข้อกำหนดทั้งหมด กรุณาติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ opens in new window

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องมี NZeTA