อุปกรณ์ช่วยเหลือคือเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง เดิน มองเห็น ได้ยิน พูด หายใจ หรือทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้

อุปกรณ์ช่วยเหลือทั่วไปได้แก่ ไม้เท้าหรือวอล์กเกอร์, ไม้ค้ำยัน, รถเข็นช่วยพยุงเดิน, เครื่องช่วยหายใจ (เช่น CPAP หรือ BiPAP), อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น หน้ากากและเครื่องช่วยหายใจ), เครื่องพยุงตัว, เก้าอี้อาบน้ำ, เก้าอี้ขับถ่าย, เบาะรองแรงดันลม และอุปกรณ์ให้ยาต่าง ๆ

มีเพียงอุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างเท่านั้นที่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารได้ เช่น ไม้เท้า และไม้ค้ำยัน

อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่างไม่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ซึ่งได้แก่ ล้อเข็น, วอล์กเกอร์/รถเข็นช่วยพยุงเดินแบบพับไม่ได้ และไม้ค้ำยันเดินป่า

ซึ่งรายการเหล่านี้จำเป็นต้องจัดเก็บบนเครื่องบินรวมกับสัมภาระเช็คอิน หากคุณใช้ไม้คำยันเดินป่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือ คุณจะต้องเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นที่สามารถนำเข้าห้องโดยสารเครื่องบินได้ เช่น ไม้เท้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางด้วยออกซิเจนระหว่างเดินทาง

การจองและการวางแผน

การเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือของคุณ

จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษและค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ ดังนั้น คุณสามารถเช็คอินอุปกรณ์ช่วยเหลือกี่ชิ้นก็ได้สำหรับการใช้งานส่วนตัวโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ

คุณไม่ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมสำหรับสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ หรือจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เมื่อทำการจองซึ่งคุณจะเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนตัวของคุณ ตราบใดที่รายการดังกล่าวนั้นมีขนาดตามข้อกำหนดของสัมภาระเช็คอินของเรา

หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในรายการสัมภาระเช็คอิน คุณจะสามารถรับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่จุดรับสัมภาระ

การนำอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นเครื่อง

น้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของค่าโดยสารที่ซื้อ อุปกรณ์ช่วยเหลือจะไม่ถูกนับรวมกับน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาต และจะได้รับการชั่งน้ำหนักแยกต่างหากจากสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ

รายการใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาด จะไม่สามารถนำเข้าห้องโดยสารได้ ซึ่งคุณอาจต้องเดินทางโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นที่สามารถนำเข้าห้องโดยสารได้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเรา

หากคุณเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ให้ยา กรุณาเตรียมยาที่จำเป็นต่าง ๆ ให้เพียงพออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ไว้ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณ เพื่อให้คุณยังสามารถใช้ยาได้หากสัมภาระเช็คอินเกิดพลัดหลงจากคุณ

หากคุณนำอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นไม้เท้าติดตัวขึ้นเครื่องด้วย คุณสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องบินได้เพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่อนุญาต โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

  • สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ
  • ต้องบรรจุอยู่ในถุงที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานของเราสามารถนำออกมาจากสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำการชั่งน้ำหนักแยกต่างหาก
  • สามารถถือและเก็บไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะได้ด้วยตัวคุณเองหรือผู้ร่วมเดินทาง

ข้อกำหนดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือบนเครื่องบินหรือไม่ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ ถ้าคุณ:

การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือบนเครื่อง
การนำอุปกรณ์ช่วยเหลือขึ้นเครื่องแต่ไม่ใช้ระหว่างอยู่บนเครื่อง
                    สิ่งที่คุณต้องทราบ
  กระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องทุกใบต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา) กระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องทุกใบต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (หนา)
  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องแต่ละรายการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องแต่ละรายการจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
  ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องได้ คุณสามารถถือสัมภาระ 2 ชิ้นขึ้นเครื่องรวมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับชั้นประหยัด และสัมภาระ 3 ชิ้นสำหรับชั้นธุรกิจ

สิ่งที่คุณต้องทำก่อนบิน
  ตรวจสอบดูว่าคุณต้องมีใบอนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายหรือไม่ และต้องขอเอกสารดังกล่าวก่อนที่จะออกเดินทาง ตรวจสอบดูว่าคุณต้องมีใบอนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายหรือไม่ และต้องขอเอกสารดังกล่าวก่อนที่จะออกเดินทาง
  ได้รับใบอนุญาตจากแพทย์ก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายในแบบฟอร์มของคุณ ติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบก่อน 48 ชั่วโมงล่วงหน้า เพื่อให้เราสามารถบันทึกความต้องการในการจองของคุณได้

บนเที่ยวบินของคุณ

คุณสามารถใช้ไม้ค้ำยันและไม้เท้าได้ในระหว่างเที่ยวบิน เมื่อสัญลักษณ์เข็มขัดนิรภัยนั้นดับลง

หากคุณได้รับการอนุมัติในเรื่องใบอนุญาตจากแพทย์จาก Jetstar ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบินของคุณได้ คุณก็สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้

หากคุณไม่ได้รับการอนุมัติจาก Jetstar ให้สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้แบตเตอรี่ คุณจำเป็นต้องเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณระหว่างเที่ยวบิน

การเดินทางด้วยเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากสหรัฐ

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากสหรัฐไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ช่วยเหลือที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้สำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และจะไม่นับอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมกับน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต

ใบอนุญาตจากแพทย์

หากคุณต้องใช้ออกซิเจนพิเศษระหว่างเที่ยวบิน หรือหากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบมีแบตเตอรี่ (เช่น CPAP) ระหว่างเที่ยวบิน คุณจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์ ใบอนุญาตจากแพทย์ของคุณจะต้องอนุมัติก่อนกำหนดเวลาสุดท้ายในแบบฟอร์ม:

คุณต้องสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือได้ด้วยตัวเอง หรือเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

หากคุณเดินทางไปกับเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) คุณไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตจากแพทย์สำหรับการใช้เครื่อง CPAP แบบมีแบตเตอรี่ระหว่างเที่ยวบิน

ประกันภัย

เรารับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ แต่โปรดทราบว่าเรามีข้อจำกัดต่อการรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง คุณจำเป็นต้องจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเงื่อนไขของการบริการขนส่งของเรา

คำถามที่พบบ่อย