น้ำหนักสูงสุด

ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก. ถ้าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินมา 35 กก. หรือ 40 กก. ท่านก็ต้องแบ่งของออกใส่กระเป๋าสองใบเป็นอย่างน้อย โดยแต่ละใบห้ามหนักเกิน 32 กก.

ถ้ากระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดหนักเกิน 32 กก. ก็ต้องขนส่งเป็นสินค้าขนส่ง (Freight) ดูทางเลือกการขนส่งได้ที่การขนส่งสินค้าของแควนตัส opens in new window อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัด 32 กก.นี้ไม่บังคับใช้กับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าและสกูตเตอร์ ซึ่งท่านสามารถเช็คอินได้ไม่ว่าจะหนักเท่าใด และจะไม่คิดเป็นน้ำหนักเพิ่มเติมหรือเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ของชิ้นใหญ่

กระเป๋าหรือสิ่งของที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยนับรวมล้อ มือจับ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยนั้นจะจัดว่าเป็นของชิ้นใหญ่ ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งของชิ้นใหญ่

สิ่งของต่อไปนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่: อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ของชิ้นใหญ่

ความยาวสูงสุดสำหรับของชิ้นใหญ่

ความยาวสูงสุดของสิ่งของชิ้นใหญ่ที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องบิน ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินที่ท่านจะบินได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดบนรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ประเภทเครื่องบินยังระบุอยู่ในแผนการเดินทาง (itinerary) ของท่าน ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางที่มีหลายสายการบินหรือประเภทเครื่องบิน ให้เลือกใช้ขีดจำกัดขนาดสูงสุดที่มีค่าต่ำสุด

เที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน การจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่
Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) และ
Jetstar Japan (GK)
A320, A321 และ Q300 2.3ม.
Jetstar Airways (JQ) โบอิ้ง 787 2.77 ม.

เครื่องดนตรี

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับเครื่องดนตรี

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน