น้ำหนักสูงสุด

ห้ามกระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดมีน้ำหนักเกิน 32 กก. ถ้าท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินมา 35 กก. หรือ 40 กก. ท่านก็ต้องแบ่งของออกใส่กระเป๋าสองใบเป็นอย่างน้อย โดยแต่ละใบห้ามหนักเกิน 32 กก.

ถ้ากระเป๋าหรือสิ่งของชิ้นใดหนักเกิน 32 กก. ก็ต้องขนส่งเป็นสินค้าขนส่ง (Freight) ดูทางเลือกการขนส่งได้ที่การขนส่งสินค้าของแควนตัส opens in new window อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัด 32 กก.นี้ไม่บังคับใช้กับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าและสกูตเตอร์ ซึ่งท่านสามารถเช็คอินได้ไม่ว่าจะหนักเท่าใด และจะไม่คิดเป็นน้ำหนักเพิ่มเติมหรือเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ของชิ้นใหญ่

กระเป๋าหรือสิ่งของที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่าหนึ่งเมตร (1,000 มม. หรือ 39 นิ้ว) โดยนับรวมล้อ มือจับ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยนั้นจะจัดว่าเป็นของชิ้นใหญ่ ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการขนส่งของชิ้นใหญ่

สิ่งของต่อไปนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่: อุปกรณ์ช่วยเหลือ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ทารก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ของชิ้นใหญ่

ความยาวสูงสุดสำหรับของชิ้นใหญ่

ความยาวสูงสุดของสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษของคุณจะขึ้นอยู่กับเครื่องบินและบริการ ท่านสามารถดูประเภทเครื่องบินที่ท่านจะบินได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว ในหน้า ‘เลือกเที่ยวบิน’ – แค่เปิดลิงค์รายละเอียดบนรายชื่อเที่ยวบิน นอกจากนี้ประเภทเครื่องบินยังระบุอยู่ในแผนการเดินทาง (itinerary) ของท่าน ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางที่มีหลายสายการบินหรือประเภทเครื่องบิน ให้เลือกใช้ขีดจำกัดขนาดสูงสุดที่มีค่าต่ำสุด

เที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน การจ่ายค่าธรรมเนียมของชิ้นใหญ่
Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) และ
Jetstar Japan (GK)
A320, A321, โบอิ้ง 787 – เส้นทางบินในประเทศ 2.3ม.
Jetstar Airways (JQ) โบอิ้ง 787 – เส้นทางบินระหว่างประเทศ 2.77 ม.

เครื่องดนตรี

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับเครื่องดนตรี

ตั๋วบางประเภทไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน

จะไม่แถมสัมภาระเช็คอินให้สำหรับตั๋วชั้น Economy Starter ส่วนตั๋วชั้นอื่นนั้นกรุณาตรวจสอบว่าแถมโควตาสัมภาระเช็คอินให้แค่ไหน

จำไว้ว่า – เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อโควตาสัมภาระก็คือเวลาที่ท่านจองตั๋ว

ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่สนามบิน

ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อโควตาสัมภาระและท่านเดินทางมาถึงสนามบินพร้อมกับสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนที่ไม่เกิน 15 กก.สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน และส่วนที่เกินจากนั้นจะเสียในอัตราต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินไว้แล้วในเวลาจอง แต่เมื่อมาถึงสนามบินท่านมีสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ซื้อไว้ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในอัตราต่อกิโลกรัม เราไม่ขอยืนยันว่าท่านจะสามารถเพิ่มสัมภาระส่วนเกินนี้เข้าสู่เที่ยวบินได้

ถ้าท่านมีการต่อเครื่องในแผนการเดินทางของท่าน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้อ่านนโยบายเรื่องการถ่ายโอนสัมภาระแล้ว

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน