เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านที่อาจเกิดความเสียหาย เราแนะนำให้ท่านนำสิ่งของเหล่านี้ออกจากกระเป๋าสัมภาระเช็คอินของท่าน:

  • สิ่งของแตกหักชำรุดได้
  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • เงิน
  • เอกสารมีค่าต่างๆ
  • เอกสารทางธุรกิจ
  • เครื่องมือสื่อสาร
  • หนังสือเดินทาง
  • ยารักษาโรค
  • เครื่องประดับอัญมณี และหินมีค่า

เจ็ทสตาร์จะทำการขนส่งสัมภาระของท่านด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้กรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆที่ระบุไว้ข้างต้น ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระสูญหาย, ได้รับความเสียหาย หรือล่าช้า

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน