เครื่องบินโดยสารเจ็ทสตาร์ทุกรุ่น รวมทั้ง A320/A321 และ 787 มีห้องน้ำที่มีโต๊ะรองเปลี่ยนผ้าอ้อม ให้ท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับทารกของท่านได้ภายในห้องน้ำที่จัดเตรียมไว้-โดยไม่อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับทารกบนที่นั่ง, บนโต๊ะ หรือพื้นภายนอกห้องน้ำ

ท่านควรเตรียมผ้าอ้อม (ผ้าอ้อมสำเร็จรูป), กระเป๋าใส่ผ้าอ้อม และผ้าเช็ดก้นให้เพียงพอต่อการใช้งานของทารกของท่าน ทั้งนี้น้ำหนักสิ่งของเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในโควตาสัมภาระขึ้นเครื่องของท่าน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางกับครอบครัว