หากคุณสงสัยว่าการเดินทางของเราจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้ที่มีผลกระทบจากโควิด ใช่แล้ว ประสบการณ์ของคุณที่สนามบินและบนเครื่องบินย่อมจะแตกต่างออกไปจากที่คุณคุ้นเคย ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทํารายการตรวจสอบการเดินทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อแนะนําขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางอันราบรื่นและผ่อนคลายไปกับเรา ด้วยการเตรียมพร้อม คุณจะวางใจได้เสมอ

บินไปกับ Jetstar ในยุคใหม่ของการเดินทาง


ดูโปรแกรม Fly Well ของเรา
โปรแกรม Fly Well ของเราออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย และช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะบินอีกครั้ง เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินทางของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่นี่

ตรวจสอบข้อจํากัดการเดินทางล่าสุด
ไปที่คําแนะนําการเดินทางของรัฐบาลสําหรับจุดหมายปลายทางทั้งหมดของคุณ (รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อ) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกําหนดล่าสุดด้านการเดินทางเข้าประเทศและออกนอกประเทศ เนื่องจากอาจมีข้อกำหนดเรื่องการกักกันเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลอัปเดตอื่น ๆ เกี่ยวกับโควิด สามารถดูได้ที่หน้าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเดินทางของเรา และหน้าบริการการเดินทางของ IATA (IATA Travel Centre) opens in new window

เลือกที่นั่งของคุณ
เรียนรู้แนวทางที่เราจะดูแลคุณให้ปลอดภัย แม้ว่าคุณอาจจะนั่งใกล้กับผู้โดยสารคนอื่นก็ตาม

สั่งอาหารและเครื่องดื่มล่วงหน้าสําหรับเที่ยวบินของคุณ
งดอาหารและเครื่องดื่มล่วงหน้าจากเมนูใหม่ของเราภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และลดการสัมผัสบนเครื่องให้น้อยที่สุด

ฉันต้องเช็คอินออนไลน์หรือไม่
เราได้ระงับบริการเช็คอินออนไลน์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Fly Well เพื่อให้พนักงานของเราสามารถตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่จําเป็นของผู้โดยสารได้ ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจะเดินทางหรือเปลี่ยนเครื่องได้ เนื่องจากอาจมีข้อจํากัดกำหนดไว้

ซื้อสัมภาระเช็คอินล่วงหน้า
หากคุณคิดว่าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของคุณมีน้ำหนักเกิน 7 กก. เราขอแนะนําว่าคุณควรซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินล่วงหน้า ราคาถูกกว่าและง่ายกว่า:

หากมีคําถามเพิ่มเติม

โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือกรณีโควิด-19ของเรา ซึ่งคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับ Jetstar ในยุคใหม่แห่งการเดินทาง