มีขีดจำกัดสำหรับน้ำหนักและขนาดที่เข้มงวดกับจำนวนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องคุณสามารถ นำติดตัวไปได้:

  • ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Economy Starter, Starter Plus และ Starter Max: รายการหลักและรายการย่อยต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม.
  • ผู้โดยสารแพ็คเกจ FlexiBiz หรือผู้โดยสารที่ซื้อน้ำหนักสัมภาระพกพาเพิ่ม +3 กก.: ของชิ้นหลักหนึ่งชิ้นและของชิ้นเล็กหนึ่งชิ้นที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 10 กก. (เมื่อมีโควตาน้ำหนักสัมภาระ +3 กก. ให้ซื้อเพิ่ม ยกเว้นการจองเที่ยวบินที่เข้า ออก หรือภายในประเทศเวียดนาม)
  • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ: สองรายการหลักและเพิ่มหนึ่งรายย่อยได้ไม่เกิน 14 กิโลกรัม

รายการหลักของคุณ (หรือรายการในชั้นธุรกิจ) จะต้องมีขนาดที่พอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ และมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ยาว) รายการย่อยของคุณต้องมีขนาดพอดีกับใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณ หากสัมภาระของคุณมีขนาดหรือน้ำหนักที่เกินขีดจำกัด จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเรื่องสัมภาระพกพาได้ที่: สัมภาระพกพา – จะเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ตรวจสอบว่าท่านทราบรายการสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องโดยสารแล้ว และถ้าท่านเดินทางระหว่างประเทศ ท่านทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ เจล และผงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและบางเที่ยวของเที่ยวบินในประเทศ

นอกจากนี้ ท่านยังอาจจะอยากอ่านคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่อง