มีขีดจำกัดสำหรับน้ำหนักและขนาดที่เข้มงวดกับจำนวนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องคุณสามารถ นำติดตัวไปได้:

  • ผู้โดยสารที่ใช้บริการ Economy Starter, Starter Plus และ Starter Max: รายการหลักและรายการย่อยต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กิโลกรัม.
  • ผู้โดยสารที่ซื้อชุดรวมแบบ Flex, น้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่ม 7 กก. หรือค่าโดยสารชั้นธุรกิจ: รายการหลักและของชิ้นเล็กต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 14 กก. สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. มีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน ทั้งนี้ การอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวอีก 7 กก. อาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

รายการหลักของคุณ (หรือรายการในชั้นธุรกิจ) จะต้องมีขนาดที่พอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ และมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ยาว) รายการย่อยของคุณต้องมีขนาดพอดีกับใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณ หากสัมภาระของคุณมีขนาดหรือน้ำหนักที่เกินขีดจำกัด จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มที่สนามบิน

ดูรายละเอียดเรื่องสัมภาระพกพาได้ที่: สัมภาระพกพา – จะเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ตรวจสอบว่าท่านทราบรายการสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องโดยสารแล้ว และถ้าท่านเดินทางระหว่างประเทศ ท่านทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ เจล และผงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและบางเที่ยวของเที่ยวบินในประเทศ

นอกจากนี้ ท่านยังอาจจะอยากอ่านคำถามคำตอบเกี่ยวกับเรื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง