ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการนำสัมภาระเช็คอินได้ที่นี่

หมายเหตุ – อัตราค่าโดยสารส่วนใหญ่อาจไม่รวมโควตาสัมภาระเช็คอิน ท่านสามารถเพิ่มโควตาสัมภาระได้เวลาที่ท่านทำการจองตั๋วเพื่อความประหยัดและรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบอัตราค่าโดยสารว่ารวมโควตาสัมภาระเช็คอินหรือไม่

กรณีท่านที่เดินทางกับทารก ท่านสามารถนำอุปกรณ์เดินทางสำหรับทารกหรือเด็กเล็กเช็คอินได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึง อุปกรณ์สำหรับทารก รถเข็นเด็ก เปลแบบพกพา หรือเก้าอี้สำหรับเด็ก หรือรถเข็น (ตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนดไว้)

กฎข้อบังคับในการขนถ่ายสัมภาระกรณีเดินทางด้วยเที่ยวบินหลายต่อ

คำถามที่พบบ่อย: