เมืองที่ร่ำรวยและทันสมัยที่สุดของจีน กวางตุ้งนั้นเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ทางธรรมชาติในแบบเมืองที่มั่งคั่งระดับโลก

ด้วยเป็นที่ตั้งของชายฝั่งที่ทอดยาวถึง 3,368 กิโลเมตร อีกทั้งเป็นดินแดนทางใต้สุดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีน ที่ๆ รวมแม่น้ำหลายสายของภูมิภาคนี้เข้าไว้ด้วยกันก่อนจะไหลออกสู่ทะเลจีนใต้ (South China Sea) ทั้งยังครองตำแหน่งที่น่าอิจฉาด้วยการเป็นที่ตั้งของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุก (Pearl River Delta) และยังเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวจีนจำนวนนับไม่ถ้วนก่อนที่จะอพยพไปยังต่างประเทศ ด้วยกวางตุ้งถือได้ว่าเป็นประตูใหญ่ของจีนที่เปิดออกสู่โลกกว้าง กับสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับการไปสำรวจจุดชมวิวต่างๆ อย่างภูเขาทั้งสี่ ได้แก่ ตันเซี่ย (Danxia) ซีเฉียว (Xiqiao) หลัวฝู (Luofu) และติ่งหู (Dinghu) อีกทั้งอุทยานธรณี (Global Geopark) อุทยานชีซิงเหนียน (Seven Star Crags) ป่าหยิ่งซี่ (Ying Xi Peak Forest) และทะเลสาบหว่านลู่ (Wanlu Lake) สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ก็มี เช่น สวนสนุกไชม์ลองพาราไดซ์ในกวางเจา ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของจีน หอคอยไคผิง (Kaiping Watchtowers) และหมู่บ้านอันเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ ที่คล้ายๆ กับฮ่องกง มาเก๊า และกวางเจา รวมไปถึงชายหาด บ่อน้ำพุร้อน และสนามกอล์ฟ