สถานที่พักร้อนที่ดีที่สุด

ก้วยหยัง(Guiyang) เมืองเอกของมณฑลก้วยโจว(Guizhou Province)เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้าน การพักร้อนแห่งหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็น เขตที่มีทิวทัศน์อย่างดึงดูดใจและเป็นเขตที่มีชนเผ่าส่วนน้อยที่แข็งเกร่งที่สุดของชาติเมืองนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หยวน(Yuan dynasty)(AD 1283) แต่ก่อนเรียกว่าเมืองซุ่นหยวน (Shunyuan)เป็นฐานปฏิบัติทหารภาค ตะวันตกเฉียงใต้ของจักรพรรดิหยวน (Yuan Empire)ในปัจจุบันเมืองก้วยหยัง (Guiyang)ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหนันหมิง (Nanming River)ภูเขาเฉียนหลิ่ง (Qianling Park)กับทะเลสาบเทียนเหอ(Tianhe Lake)เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับคนที่ชอบวัฒธรรมมนุษยชาติอาจจะชอบ ไปเที่ยวเมืองเก่าและชุมชนชาวม้งอาหาร พื้นเมืองอาทิเช่นน้ำซุปบะหมี่เนื้อกวยหยัง(Guiyang)หรือซีหวาหวา(siwawa----เด็กผ้าไหม) ซึ่งเป็นปอเปี๊ยะเป็ดย่างปักกิ่ง(Peking duck pancakes)แบบพื้นเมือง

กลับไปข้างบน

เรื่องน่าทำ: ก้วยหยัง

 • ชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดของจีน

  ถึงแม่ว่านักท่องเที่ยวจะสนใจแหล่งท่อง เที่ยวมากกว่าชุมชนสงบอย่างเมืองซีเจียง (Xijiang opens in new window) แต่เมืองซีเจียงมีชุมชนชาวม้ง(Miaovillage) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน อาศัยอยู่เที่ยวที่นี่รับรองไม่เสียเที่ยวแน่ถ้า เดิน ข้ามสะพานลมกับฝน( Wind and Rain bridge)จะได้ไปชมฝีมือของช่างเงินหรือไม่ก็ค้างคืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในชุมชนค่าเข้าชุมชนคือ100หยวนรถชัตโตเพิ่มอีก 20 หยวน

 • ศูนย์กลางของศาสนาพุธ

  ศูนย์กลางของศาสนาพุธ
  วัดหงฟู (Hongfu Temple opens in new window) เป็นวัดนิกายเซน(Zen Buddhist)ที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองก้วยโจว(Guizhou)มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่17วัดนี้ตั้งอยู่ภูเขาเฉียนหลิ่ง(Qianling Park) ต้องใช้เวลา40 นาทีไปถึงวัดเมื่อเข้าไปในวัดท่านจะได้เห็นหอระฆังซึ่งสร้างขึ้นจากราชวงศ์หมิงและมีนำ้หนักมากกว่า3,000 ปอนด์

 • น้ำตกที่สูงที่สุดของจีน

  เพราะมีความสูงถึงประมาณ 230 ฟุตนำ้ตกหวงโก่ซู่ (Huangguoshu Falls opens in new window) ได้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจีนความ กว้างตั้งแต่ลำธารแรด(Xiniu Jian)ไปถึงด้านหลังนำ้ตก—ถ้ำผ้าม่านน้ำ(Shuilian

 • เมืองเก่าก้วยหยัง

  เมืองเก่าฉิงแหยน (Qingyan Ancient Town opens in new window) เป็นเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่ง หนึ่งในเมืองก้วยโจวโดยสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง(1386 - 1644)ฝาผนังหินที่งดงามแสดงให้เห็นลักษณะธรณีวิทยาของที่นี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่จำนวนมากกว่า30 แบบซึ่งรวมถึงศาลเจ้าวัดอารามและวังตั้ง อยู่ในเมืองนี้ค่าเข้าชม10หยวน

 • เจดีย์เจียซิ่ว

  ทุกคนก็รู้อยู่ดีว่าเจดีย์เจียซิ่ว (Jiaxiu Tower opens in new window) เป็นเจดีย์ทางวัฒนธรรมตั้งอยู่ สะพานฝูหยู่(Fuyu Bridge)ซึ่งข้ามแม่น้ำหนันหมิง(Nanming River)สร้างขึ้นในปี1598ทั้งหมดมีสามชั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเขียวเสาหลักสีแดง และมีความสูงประมาณ20เมตรในกลางคืนโคมไฟจะส่งแสงสว่างในขณะนี้เจดีย์จะ สะท้อนในน้ำทำให้เจดีย์สวยเป็นพิเศษ ชมฟรี

กลับไปข้างบน

ข้อมูลสนามบิน

เวลาการเดินทาง 30.5km

ค่าแท็กซี่ 32นาที

ค่าแท็กซี่ ระมาณRMB50

รถซัตโต ระมาณRMB10 (เวลาบริการ8.30am ถึง6.30pm 30นาที/เที่ยว)

กลับไปข้างบน

เวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

เมื่อทั้งประเทศจีนกำลังตกอยู่ในอากาศอบอ่าวของฤดูร้อนแต่เมืองก้วยหยังยังเย็น สบายและมีความชุ่มชื้นพอดีซึ่งเป็น ลักษณะของแถบใกล้โซนร้อนอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปีประมาณ15°Cอุณหภูมิสูงสุดใน ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ24°C(มิถุนายน-สิงหาคม)

เพราะมีชนเผ่าส่วนน้อยอาศัยอยู่เมืองก้วย หยังจึงมีเทศกาลพื้นเมืองเสมอซึ่งรวมถึง เทศกาลวันขึ้นปีใหม่(Miao New Year) ของชาวม้งของเมืองซีเจียง(Xijiang) (ตุลาคมกับพฤศจิกายน) ในมกราคมจะมีนกทนหนาวซึ่งที่หายาก มาพักที่ทะเลสาบเฉาไห่(Caohai Lake) และในปลายเดือนเมษายนจะจัดเทศกาล การเล่นว่าวไป่ยูนแห่งชาติ(Baiyun National Kites Festival)ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมจะจัด เทศกาลทะเลสาบหงเฟิง(Hongfeng Lake Festival)ระยะสองเดือน

กลับไปข้างบน

การเดินทางในเมือง

ค่ารถโดยสารของเมืองก้วยหยังคือหนึ่งหยวนรถเมล์สาย๒กับสาย๓วิ่งระหวั่งสถานีรถ ไฟ(RailwayStation)กับภูเขาเฉียนหลิ่ง(QianlingPark)เรียกแท็กซี่ได้ตามถนนค่า แท็กซี่เริ่มจาก๘หยวน

สถานีขนส่งผู้โดยสารทางไกลตั้งอยู่จิน เจียงหนันลู่(JinyangNanlu)จะไปถึงสถานีดังต่อไปนี้อันซุ่น(Anshun)(RMB3520 นาทีต่อเทียว)หวงโก่ซู่ (Huangguoshu)(RMB5540 นาทีต่อเที่ยว) เวยหนิง(Weining)(RMB128สองเที่ยว ต่อวัน)

กลับไปข้างบน