ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมและประเพณี ไต้หวัน ยังเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติ ทั้งนี้ต้องขอบคุณชายทะเลอันเปี่ยมเสน่ห์ ดินแดนเทือกเขา และเกาะต่างๆ อันน่าดึงดูดใจ

เป็นที่รู้จักมานานหลายศตวรรษในนาม ฟอร์โมซา (Formosa) ประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ปัจจุบันเรียกง่ายๆ ว่า “ไต้หวัน” หรือ “สาธารณรัฐจีน” โดยเจ้าอาณานิคมในยุคศตวรรษที่ 15 ได้ขนานนามดินแดนแห่งนี้อย่างไพเราะตามภาษาโปรตุเกส ว่า “งดงาม” ด้วยมียอดเขาขนาดใหญ่ ที่ราบอันงดงาม ชายฝั่งที่กว้างขวาง และสัตว์ป่ามากมาย ทำให้ไต้หวันเป็นดินแดนที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยมี 8 อุทยานแห่งชาติ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่เป็นไฮไลท์ของประเทศอีก 13 แห่ง และอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ ทาโรโก จอร์จ (Taroko Gorge) ภูเขายูชาน (Yu Mountain) ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) หมู่เกาะจินเหมิน (Kinmen) และเผิงหู (Penghu) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสถานที่ที่น่าหลงใหล ส่วนด้านประวัติศาสตร์นั้น ไต้หวันได้ถูกปกครองมิใช่โดยกลุ่มชนพื้นเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักล่าอาณานิคมตั้งแต่ชาวดัตช์ สเปน ไปจนถึงญี่ปุ่น และชาวฮั่นของจีน จึงทำให้ดินแดนแห่งนี้มีขนมธรรมเนียบประเพณีที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งยังไม่รวมถึงโบราณสถานอันสวยงามอย่างวัดหมงเจี๋ยหลงซัน (Mengjia Longshan Temple) ที่มีอายุราว 300 ปี และพิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติขนาดมหึมา ซึ่งมีวัตถุโบราณและผลงานทางศิลปะกว่า 700,000 ชิ้นเก็บรักษาไว้ เป็นต้น