ความร้อนระอุเกาะภูเขาไฟ ทำให้รัฐลำดับที่ 50 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสวรรค์ที่พร้อมไปด้วยชายหาดอันเรืองรอง ต้นปาล์มที่พัดไหว ทิวทัศน์ของมหาสมุทร และความน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติ

ฮาวายเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา บนมหาสมุทรเซ็นทรัลแปซิฟิก ประกอบไปด้วย 8 เกาะสำคัญ โดยมี 6 เกาะเท่านั้นที่เปิดสำหรับการท่องเที่ยว อันได้แก่ ฮาวาย โออาอุ เมาอิ คาวายอิ โมโลคาย และลาไน จากเกาะทั้งหมดนี้ เกาะโออาอุนับเป็นเกาะที่เจริญมากที่สุด ด้วยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของรัฐอย่าง โฮโนลูลู อีกทั้งเป็นมีสถานที่สำหรับการเล่นเซิร์ฟที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างหาดไวกิกิ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยป่าฝน เส้นทางการเดินป่า ไร่สับปะรด และเพิร์ลฮาร์เบอร์ ท่าเรือสำคัญที่เป็นที่รู้จักจากการโจมตีสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนเกาะอื่นๆ ก็มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวทำเช่นกัน อาทิ การชมลาวาบริเวณปล่องภูเขาไฟ เยี่ยมชมทุ่งเลี้ยงสัตว์พร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทหรู หรือเยี่ยมชมหมู่บ้านเก่าแก่ อีกทั้งขับรถท้าสายลมชมชายฝั่งทะเลอันงดงาม