เต วาฮิโปว์นามู คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งกสิกรรมแห่งเอาเทียรัว

เกาะใต้เป็นเกาะที่แยกตัวมาจากเกาะเหนือโดยช่องแคบคุก (Cook Strait) มีลักษณะยาวแต่ก็ใหญ่กว่าเกาะเหนือซึ่งเป็นเกาะพี่เกาะน้องถึงสามเท่า โดยมีเทือกเขาแอลป์ตอนใต้ (Southern Alps) อันโด่งดัง และเป็นจุดสูงสุดของประเทศตั้งอยู่ อีกทั้งภูเขาโอรากิ / เม้าท์คุก (Aoraki /Mount Cook) ที่ทอดยาวออกไป ที่เกาะใต้แห่งนี้ มีพลเมืองน้อยกว่าเกาะเหนือ ทั้งยังมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าในช่วงฤดูหนาว และแห้งกว่าในช่วงฤดูร้อน จึงนับเป็นเสมือนสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสุขทางใจ

ด้วยจมอยู่ใต้น้ำในช่วงยุคตื่นทอง หรือในปี 1860 อีกทั้งถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถึงการถูกล่าอาณานิคมด้วยเพียงเพราะเกาะแห่งนี้มีพื้นดินที่อุดมบูรณ์ ทำให้องุ่นพันธุ์ดีสำหรับทำไวน์ที่ดีที่สุดในโลกได้ถูกนำมาปลูกบนพื้นดินแห่งนี้ นอกจากนี้ ตัวเกาะยังมีรูปทรงเป็นแนวยาวเหมาะแก่การการขับขี่รถยนต์ชมวิวไล่ตั้งแต่มิลฟอร์ด ซาวน์ (Milford Sound) และฟิออร์แลนด์ (Fiordland) ที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตก เรื่อยไปจนถึงไครสต์เชิร์ช (Christchurch) และดะนีดิน (Dunedin) ทางฝั่งตะวันออก อีกทั้งสุดยอดเมืองรีสอร์ทควีนส์ทาวน์ (Queenstown) และวานาก้า (Wanaka) ที่ตั้งอยู่ระหว่างกลาง