เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงบริการรับประกันราคาของเรา (Price Beat Guarantee) เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้ท่านได้ตลอดเวลา

  1. ตอนนี้การรับประกันของเราครอบคลุมถึงเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่เสนอขายอยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีสิทธิ์ด้วย

  2. ตอนนี้การรับประกันราคาของเราไม่ครอบคลุมถึงสัมภาระ ท่านจะไม่ได้ส่วนลดจากโควตาสัมภาระเช็คอินหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ท่านซื้อเพิ่มนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของเจ็ทสตาร์ที่นำมาเทียบ แต่ท่านก็สามารถเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าสู่การจองของท่านได้

ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค้นหาตั๋วที่เทียบเท่ากันที่ถูกกว่าทางอินเทอร์เน็ต แล้วเราจะลดราคาให้ต่ำกว่าอีก 10% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

บริการรับประกันราคา (Price Beat Guarantee) ของเราเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะนำเสนอเที่ยวบินราคาต่ำสุดให้ท่านตลอดเวลา เวลาที่ท่านเลือกซื้อเที่ยวบินทางอินเทอร์เน็ต ถ้าท่านเจอเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีสิทธิ์หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่นที่ถูกกว่าที่ท่านเจอที่ Jetstar.com – เราจะลดราคาลงจากราคาดังกล่าวอีก 10% เราอยากให้ท่านจองตั๋วแล้วบินกับเรา!

 

วิธีการขอรับเงินประกันราคาถูกกว่า 10%

  1. โทรมาหาเราด้วยเบอร์โทรศัพท์จากประเทศของท่านก่อนทำการซื้อตั๋ว

  2. เตรียม URL ของเว็บไซต์ที่ท่านพบเที่ยวบินหรือแพ็กเกจวันหยุดที่ถูกกว่าไว้ให้พร้อม

  3. เราจะดำเนินการตรวจสอบราคา อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการส่วนลดจากเราท่านต้องซื้อตั๋วทันที

  4. รับส่วนลด 10%! ถ้าท่านอยู่ในญี่ปุ่น เราจะส่งส่วนต่างราคาและส่วนลด 10% ให้ท่านเป็นตั๋ว ซึ่งท่านสามารถใช้ได้ทันทีหรือใช้สำหรับการจองในอนาคตก็ได้

  5. เราจะส่งกำหนดการเดินทาง (Itinerary) ให้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังที่ท่านโทรมา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราจะลดราคาให้ต่ำกว่าทุกราคาที่เข้าเกณฑ์ของเรา

เที่ยวบินของคู่แข่งจะต้อง:

 • เป็นของสายการบินอื่น
 • มีราคาถูกกว่าค่าโดยสารที่เทียบเท่าของเจ็ทสตาร์ที่ถูกที่สุดที่ยังมีวางขาย (ตามนิยามด้านล่าง) บน Jetstar.com ของเส้นทางเดียวกัน – สนามบินต้นทางและปลายทางต้องเหมือนกัน
 • บินตรงและขาเดียว (one-way)
 • ไม่ได้เป็นตั๋วสำหรับสมาชิกหรือผู้สะสมไมล์ ห้ามเป็นตั๋วฟรี
 • ปัจจุบันยังมีวางขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในสกุลเงินเดียวกันและทางอินเทอร์เน็ต
 • วางขายบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น (สำหรับ Jetstar Japan) สำหรับ Jetstar Pacific เว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเวียดนาม สำหรับ Jetstar Asia เว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน
 • ถูกกว่าเมื่อรวมค่าธรรมเนียมที่บังคับจ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด รวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Surcharge) และภาษีแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ไม่บังคับจ่าย อย่างเช่น ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
 • ออกเดินทางเมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ท่านยื่นขอส่วนลด

ตั๋วของเจ็ทสตาร์ที่นำมาเปรียบเทียบนั้นจะต้อง:

 • เป็นตั๋วชั้น Economy Starter บินตรงและขาเดียว เราจะไม่ลดราคาให้ต่ำกว่าถ้าเป็นตั๋วประเภทอื่น เช่น - Economy Starter Plus, Economy Starter Max, Flexibiz, Business Class และ Business Class Max
 • เป็นเที่ยวบินของ Jetstar (JQ), Jetstar Asia (3K), Jetstar Japan (GK) หรือ Jetstar Pacific (BL) ส่วนเที่ยวบินโค้ดแชร์ของ Qantas (QF) นั้นใช้ไม่ได้ ห้ามเปรียบเทียบกับเที่ยวบินของสายการบินของ Jetstar ด้วยกันเอง
 • ออกเดินทางในเวลาใกล้เคียงกันกับเที่ยวบินของคู่แข่ง ทั้งสองเที่ยวบินจะต้อง:
  • ออกเดินทางห่างกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นเที่ยวบินในประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
  • ออกเดินทางห่างกันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย
  • ออกเดินทางในวันปฏิทินเดียวกันถ้าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศอื่น (ไม่รวมเที่ยวบินในเอเชียและเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่วางขายบนเว็บไซต์ภายนอกที่มีสิทธิ์นั้นจะต้อง:

 • ปัจจุบันวางขายให้ลูกค้าทั่วไปแล้ว ในสกุลเงินเดียวกันและมองเห็นได้แบบออนไลน์
 • เป็นเที่ยวบินที่เหมือนกันทุกประการทั้งบน jetstar.com และเว็บไซต์ภายนอกที่มีสิทธิ์ รวมค่าธรรมเนียมที่บังคับจ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (Surcharge) และภาษีแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ไม่บังคับจ่าย อย่างเช่น ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
 • จำนวนและประเภทผู้โดยสารตรงกัน (ผู้ใหญ่และเด็ก)
 • วันและเวลาออกเดินทางตรงกัน
 • เลขเที่ยวบินเจ็ทสตาร์ตรงกัน
 • เป็นตั๋วชั้น Economy Starter บินตรงและขาเดียว เราจะไม่ลดราคาให้ต่ำกว่าถ้าเป็นตั๋วประเภทอื่น เช่น - Economy Starter Plus, Economy Starter Max, Business Class และ Business Class Max
 • ไม่ได้เป็นตั๋วสำหรับสมาชิกหรือผู้สะสมไมล์ ห้ามเป็นตั๋วฟรี
 • วางขายบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น (สำหรับ Jetstar Japan) สำหรับ Jetstar Pacific เว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเวียดนาม สำหรับ Jetstar Asia เว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน
 • ออกเดินทางเมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ท่านยื่นขอส่วนลด
 • รับตรงมาจากเว็บไซต์ภายนอกรายดังกล่าว และห้ามถูกส่งต่อ (re-direct) ไปยังเว็บไซต์อื่นใด

ท่านจะไม่ได้รับส่วนลดถ้า:

 • ราคาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นไม่รับการจองและจ่ายเงินแบบออนไลน์ แต่ส่งต่อท่านไปยังเว็บไซต์สำหรับทำธุรกรรม
 • เที่ยวบินดังกล่าวไม่เปิดขายแก่ประชาชนทั่วไป
 • ราคาต่ำกว่าเพราะความผิดพลาดของเว็บไซต์ภายนอก
 • ทางเจ็ทสตาร์ไม่สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้ตามสมควร
 • ราคาต่ำกว่าเพราะราคาดังกล่าวยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และภาษี

นโยบายการใช้งานที่เป็นธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะยืนยันว่าผู้โดยสารของเราจะใช้บริการรับประกันราคาต่ำกว่า (Price Beat Guarantee) ได้อย่างดีที่สุด เราจึงกำหนดนโยบายการใช้งานที่เป็นธรรมขึ้นเพื่อยืนยันว่าจะไม่มีผู้โดยสารรายใดของเราต้องเสียเปรียบเวลาที่ผู้อื่นใช้บริการนี้อย่างไม่ถูกต้อง

จุดประสงค์ก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงการหาผลประโยชน์จากบริการ Price Beat Guarantee เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และเพื่อยืนยันว่าบริการนี้จะไม่ถูกใช้อย่างเกินขอบเขตหรือไม่เป็นธรรม ด้วยการทำเช่นนี้ ผู้โดยสารทุกคนของเราจะยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากบริการนี้ได้

เราจะเสนอ Price Beat Guarantee ให้แก่การจองเที่ยวบินครั้งใหม่สำหรับผู้โดยสารเพียงแค่ไม่เกิน 10 คนต่อการจองเท่านั้น.

เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการจองแบบ Price Beat Guarantee ได้ตามนโยบายการใช้งานที่เป็นธรรมนี้ถ้าเรามีความเห็นว่าการขอใช้บริการ Price Beat Guarantee ใดไม่เหมาะสม

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งานที่ไม่เหมาะสมได้แก่:

 • หาประโยชน์ทางการค้าจากบริการ Price Beat Guarantee ด้วยการนำตั๋วไปขายต่อโดยไม่ส่งต่อส่วนลดให้แก่ผู้โดยสาร และ
 • ใช้บริการ Price Beat Guarantee เพื่อจองตั๋วซ้ำซ้อน

ถ้าเราเชื่อว่าการใช้บริการ Price Beat Guarantee ของท่านนั้นไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร เราอาจจำกัดหรือปฏิเสธการขอส่วนลด Price Beat Guarantee ในอนาคตของท่านได้