Tại Jetstar, chúng tôi làm cho thế giới hơn trở nên dễ dàng tiếp cận hơn bằng cách cung cấp giá vé thấp, những chuyến đi vui vẻ và đáng giá. Chúng tôi luôn tìm kiếm những con người tài năng, có tay nghề và đam mê để có thể truyền tình yêu du lịch, những trải nghiệm tuyệt vời của họ cho khách hàng. Hãy gia nhập ngay đội ngũ của chúng tôi!

Lưu ý: Các liên kết ở trên có thể dẫn đến các trang web khác mà không phải là Jetstar.com, có thể được điều hành bởi các nhà điều hành trang web tuyển dụng của bên thứ ba. Jetstar không chịu trách nhiệm về hoạt động của các trang web này. Các bên thứ ba này có thể yêu cầu các thông tin cá nhân từ bạn và chuyển các thông tin đó cho Jetstar. Chính sách bảo mật của Jetstar áp dụng cho quá trình xử lý các thông tin này. Trong một số trường hợp, các bên thứ ba cũng có thể giữ lại các thông tin cho họ để sử dụng trong tương lai. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của bên thứ ba trên trang web của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.