Không chi phí ẩn

Miễn phí hủy đặt thuê

Tìm kiếm 1600 nhà cung cấp

Ưu đãi lớn khi thuê xe

^Giá theo ngày dựa trên lượt thuê 7 ngày. Chào hàng này tùy thuộc vào lượng xe trống.

So sánh giá từ các công ty cho thuê xe hàng đầu

  • avis
  • alamo
  • hertz
  • europcar
  • budget
  • thrifty
  • eastcoast