Chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử và mang đậm dấu ấn tương lai

Tìm hiểu thêm về Seoul bao gồm thời gian đi, những việc cần làm và nhiều thông tin khác

^ Chú ý! Những điều bạn cần biết