Chương trình Club Jetstar tại Việt Nam hiện đã đóng.

Ngày 2 tháng 9 năm 2019

Giới thiệu

Đây là các điều kiện và điều khoản căn bản cho Hội viên , với mục đích là đảm bảo quyền lợi cho tất cả các hội viên cũng như cho Jetstar. Hội viên Club Jetstar có trách nhiệm đọc và hiểu rõ các điều kiện và điều khoản này.

Các điều kiện và điều khoản này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, có thể được Jetstar điều chỉnh và thông báo đến các thành viên 1 tháng trước khi áp dụng. Các điều kiện và điều khoản hiện tại hiện đã có hiệu lực trên website này. Vào thời điểm bạn đăng ký Hội viên Club Jetstar, Jetstar sẽ gửi đến email của bạn một đường dẫn để truy cập Phiên bản trực tuyến của Điều kiện và điều khoản này. Các thay đổi cơ bản sẽ được thông báo đến bạn theo quy định tại điều 6

Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không gửi mail đến các email chung (ví dụ: @example.com hoặc info@example.com) vì các mail này có thể sẽ bị báo cáo là spam bởi những người khác cùng sử dụng các địa chỉ email này.

Các Hội viên Club Jetstar sẽ được áp dụng quy định theo các Điều kiện và điều khoản này.

Các định nghĩa

Quyền lợi: tất cả các dịch vụ, ưu đãi, sản phẩm hay quyền ưu tiên được dành riêng cho khách hàng khi trờ thành Hội viên Club Jetstar.

'Hội viên' và 'Hội viên Club Jetstar: chương trình đăng ký thành viên có đóng phí của JetstarAirways.

‘Jetstar’: bao gồm các thành viên của Jetstar Group như Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia Airways Pte Ltd (3K), Jetstar Pacific Airlines (BL), Jetstar Japan (GK), hoặc bất kỳ một hãng hàng không hoặc một công ty du lịch nào hoạt động hợp pháp theo thời gian dưới thương hiệu Jetstar.

Jetstar Airways: Hãng hàng không Jetstar Airways có mã số doanh nghiệp đăng ký tại Úc: 33 069 720 243

‘Jetstar Pacific’: Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (MST: 030110 3030)

‘Jetstar.com’: Trang web chính thức của Jetstar: www.jetstar.com

‘Hội viên’: Hội viên của Club Jetstar

Tư cách hội viên’: Tư cách hội viên CLB của Jetstar

‘Tài khoản của tôi’: Tài khoản quản trị thông tin miễn phí của Jetstar khi bạn mua vé máy bay.

'Qantas Group': Tập đoàn Qantas Airways Limited (ABN 16 009 661 901) sở hữu Jetstar và các công ty mà Qantas Airways Limited hoặc Jetstar nắm giữ (trực tiếp hay gián tiếp) tối thiểu 25% cổ phần

Chuyên trang: Chuyên trang chỉ dành cho hội viên của Jetstar, chỉ có thể truy cập bằng địa chỉ email và mật khẩu của họ.

Các điều kiện và điều khoản: Các điều kiện và điều khoản giữa Jetstar Airways và Hội viên Club Jetstar, bao gồm toàn bộ các phụ lục và tài liệu kèm theo.

Khi tham gia Club Jetstar là bạn đã chấp nhận toàn bộ các điều kiện và điều khoản bên dưới. Với việc đăng ký sử dụng dịch vụ, đang sử dụng hoặc tái sử dụng và nhận các quyền lợi từ Club Jetstar, các thành viên đã đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện bên dưới.

1. Điều kiện đăng ký:

1.1. Chương trình Club Jetstar dành cho các cá nhân đăng ký.

1.2. Khách hàng có thể đăng ký tham gia Club Jetstar bằng chuyên trang trên jetstar.com hoặc đăng ký khi đã hoàn tất mua vé máy bay trực tuyến trên webstie Jetstar.com. Tất cả các thành viên tham gia Club Jetstar nếu chưa đăng ký tài khoản cá nhân sẽ được tự động tạo tài khoản cá nhân với thông tin đã sử dụng để đăng ký thành viên Club Jetstar. Vì vậy thành viên Club Jetstar cũng cần phải đồng ý các điều kiện và điều khoản của mục Tài khoản của tôi. Xem chi tiết các điều kiện và điều khoản của Tài khoản của tôi, các điều kiện và điều khoản này sẽ được cập nhật thường xuyên.

1.3. Các thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký thành viên Club Jetstar và khi sử dụng các quyền lợi thành viên Club Jetstar. Việc cung cấp thông tin thành viên không chính xác có thể làm mất giá trị hiệu lực của thành viên Club Jetstar, cũng như ảnh hưởng đến việc mua vé sau này. Khi có thay đổi thông tin, thành viên có trách nhiệm cập nhật thông tin tài khoản cá nhân trên trang thông tin cá nhân của thành viên.

1.4 Tư cách hội viên trong Câu lạc bộ là không thể chuyển nhượng. Chỉ một Hội viên được sử dụng quyền lợi Tư cách hội viên của họ. Hội viên phải thông báo kịp thời cho Jetstar khi biết về việc sử dụng trái phép Tư cách hội viên của họ. Hội viên có thể sử dụng Quyền lợi của mình để đặt vé Jetstar cho chính mình và tối đa 4 người khác (tổng cộng 5 hành khách) trên trang jetstar.com. Để nhận được các Quyền lợi, đặt chỗ phải được thực hiện trực tiếp thông qua jetstar.com và Hội viên phải là hành khách trong đặt chỗ và đăng nhập vào Tư cách hội viên của họ tại thời điểm đặt chỗ.

1.5. Người đăng ký phải cung cấp đúng thông tin địa chỉ email và mật khẩu. Địa chỉ email và mật khẩu sẽ được sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân cho thành viên Club Jetstar. Thành viên Club Jetstar có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu của mình.

Lưu ý: Để chắc chắn rằng mật khẩu của thành viên được bảo mật, vui lòng không bao giờ viết nó ra giấy hoặc sử dụng mật khẩu hoàn toàn giống với tên của bạn hay địa chỉ email.

1.6. Thành viên Club Jetstar không được có bất kỳ hoạt động nào vi phạm các điều kiện và điều khoản này;

 • không được lạm dụng hoặc sử dụng sai các quyền lợi, quyền ưu tiên, của thành viên Club Jetstar, bao gồm:

   

  • Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận
  • Cung cấp hoặc cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho Jetstar;
  • Có hành động thù địch, lạm dụng hoặc hung hăng đối với nhân viên của Jetstar;
  • Có hành động không đứng đắn khi lên máy bay hoặc trong phòng chờ sân bay;
  • Không chấp hành các hướng dẫn theo quy định từ bất kỳ nhân viên nào của Jetstar.

Jetstar sẽ có quyền hủy quyền thành viên hoặc đình chỉ các thành viên vi phạm các Điều khoản và Điều kiện.

1.7. Mỗi thành viên Club Jetstar có trách nhiệm đảm bảo thông tin thành viên của họ là chính xác khi đặt chỗ thông qua tài khoản của minh và phải thay đổi bất kì thông tin nào khi cần thiết. Jetstar không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào như việc thành viên không có khả năng truy cập vào chuyên trang thành viên Club Jetstar hoặc không thể hoàn thành giao dịch do thành viên mất mật khẩu, không bảo mật mật khẩu hoặc không cập nhật thông tin Thành viên. Ngoài ra, Jetstar cũng sẽ không chịu trách nhiệm với thành viên về tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc yêu cầu bồi thường khác có nguyên nhân từ việc thành viên cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, thông tin chậm trễ, thông tin không được cập nhật hoặc bất kỳ lỗi nào khác do Thành viên Club Jetstar.

2. Điều kiện, gia hạn và thanh toán thẻ hội viên

2.1 Khi ghi danh, mỗi Hội viên sẽ phải trả tiền hội phí hàng năm. Khoản phí này là phí hội viên thường niên và cung cấp cho khách hàng 12 tháng ghi danh vào chương trình.

2.2 Khoản phí này không được hoàn lại, bất kể có hủy tư cách Hội viên trong Câu lạc bộ hay không.

2.3 Phí này hiện là 499.000đ, Phí được áp dụng khi gia nhập sẽ được hiển thị cho Hội viên tiềm năng trước khi tham gia. Nếu hội viên định mua thẻ hội viên kết hợp với đặt vé máy bay thì họ sẽ phải thanh toán khoản phí bằng loại tiền tệ mua vé.

2.4 Một (1) năm sau khi ghi danh trong Câu lạc bộ và vào mỗi ngày tròn một năm sau đó, Hội viên sẽ bị tự động tính phí cho 12 tháng tiếp theo để được hưởng 12 tháng tư cách hội viên trong Câu lạc bộ như đã mô tả trong các điều khoản 2.72.8 dưới đây. Jetstar có thể thay đổi phí hội viên thường niên bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Hội viên trước ít nhất một tháng qua email. Jetstar sẽ thông báo cho các Hội viên về việc thay đổi phí hội viên hàng năm bằng cách nêu mức phí hội viên mới thường niên áp dụng trong email nhắc nhở được mô tả trong điều khoản 2.7. Hội viên sẽ bị tính phí hội viên thường niên bằng loại tiền tệ của chương trình đã chọn (Câu lạc bộ Club Jetstar Việt Nam sẽ được tính bằng VND), bất kể phí ban đầu của họ được thanh toán bằng loại tiền tệ khác hay không.

2.5 Hội viên có thể chọn không gia hạn tư cách hội viên trong Câu lạc bộ bằng cách chọn tùy chọn ’Không tự động gia hạn tài khoản’ trong trang ’Quản lý Tài khoản Câu lạc bộ Jetstar’ hoặc bằng cách thông báo bằng văn bản cho Jetstar theo địa chỉ ở cuối trang này trước ngày đến hạn nộp phí thường niên. Việc hủy qua thư bưu điện sẽ mất khoảng 4 tới 6 tuần để có hiệu lực. Tư cách hội viên trong Câu lạc bộ sẽ tiếp tục cho tới khi hết thời hạn 12 tháng mà theo đó Hội viên đã trả phí thường niên. Hội viên sẽ không được hoàn lại tiền khi chọn không gia hạn tư cách hội viên.

2.6 Hội viên có thể hủy tư cách Hội viên có hiệu lực ngay vào bất kỳ lúc nào bằng cách chọn tùy chọn ‘Bỏ kích hoạt tài khoản Câu lạc bộ Jetstar ngay’ trong hồ sơ tài khoản Câu lạc bộ Jetstar hoặc bằng cách thông báo cho Jetstar bằng văn bản theo địa chỉ ở cuối trang này. Việc hủy qua thư bưu điện sẽ mất khoảng 4 tới 6 tuần để có hiệu lực. Hội viên sẽ không được hoàn lại tiền khi hủy.

2.7 Jetstar sẽ gửi thư nhắc nhở vào địa chỉ email được lưu trong hồ sơ của Hội viên 4 đến 6 tuần trước khi tới thời điểm gia hạn tư cách hội viên 12 tháng. Nếu Hội viên không chọn không gia hạn hoặc hủy tư cách Hội viên trước khi đến ngày tròn 12 tháng gia nhập chương trình (và mỗi ngày tròn 12 tháng tiếp theo) thì tư cách hội viên sẽ được tự động gia hạn cho 12 tháng tiếp theo và thẻ tín dụng của Hội viên được lưu trong hồ sơ tư cách Hội viên sẽ bị tính phí thường niên.

2.8 Sau khi Hội viên hủy tư cách hội viên thì tư cách Hội viên không thể phục hồi được; Hội viên phải đăng ký lại để được hưởng các quyền lợi của Câu lạc bộ.

3. Mua vé và các ưu đãi

3.1. Theo thời gian, Jetstar có thể (không bắt buộc) cung cấp cho Thành viên đã đăng ký thành công lần đầu tiên một Phiếu thanh toán (voucher) của Jetstar. Ví dụ như khi thành viên đăng ký tham gia Club Jetstar trước một thời hạn nhất định.

3.2. Các điều khoản và điều kiện cụ thể được áp dụng sẽ được nêu rõ trên phiếu thanh toán của Jetstar, bao gồm:

 • Phiếu thanh toán là phiếu thanh toán đích danh, sẽ được tạo ra theo tên của Thành viên
 • Phiếu thanh toán không được chuyển nhượng. Phiếu thanh toán chỉ có thể được sử dụng bởi người có tên trong Phiếu thanh toán này và người có tên trong Phiếu này phải có tên trong mã đặt chỗ.
 • Thành viên phải đặt chỗ (hoặc thay đổi) chuyến bay trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành phiếu thanh toán.
 • Thành viên chỉ có thể sử dụng Phiếu thanh toán cho một mã đặt chỗ. Bất kỳ số tiền chênh lệch còn dư nào đều sẽ bị hủy, không hoàn lại.
 • Việc đặt chỗ sẽ tùy thuộc vào tình trạng chuyến bay tại thời điểm đặt chỗ, Điều kiện giá vé và Điều lệ vận chuyển được áp dụng.

Xem đầy đủ Điều kiện và điều khoản của Phiếu thanh toán của Jetstar tại đây.

3.3. Tất cả các chương trình khuyến mãi, giá vé và bất kỳ chương trình khuyến mãi đặc biệt nào khác thông qua Jetstar hoặc bất kỳ đối tác/chi nhánh nào đều phải tuân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện cụ thể liên quan đến chương trình đó.

3.4. Thành viên phải luôn là một trong những hành khách có tên trên mã đặt chỗ khi đặt vé ưu đãi trên Jetstar.com.

3.5. Một Thành viên không thể mua vé để bán lại. Tất cả các thay đổi đối với vé và giá vé phải tuân theo các Điều kiện về Giá vé, có thể thay đổi và hành khách sẽ phải thanh toán phí thay đổi cộng với chênh lệch giá vé.

3.6. Là một phần quyền lợi khi trở thành thành viên Club Jetstar, Jetstar Airways có thể sẽ dành cho Thành viên các ưu đãi, giảm giá và các lợi ích khác từ các bên thứ ba là đối tác của Jetstar Airways. Đây là một phần lợi ích của Thành viên Club Jetstar. Các ưu đãi do các bên thứ ba cung cấp phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cung cấp liên quan đến bên thứ ba đó như đã thông báo trên chuyên trang Club Jetstar trên Jetstar.com, cũng như các điều khoản và điều kiện chung liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

3.7. Các ưu đãi của thành viên, kể cả các ưu đãi của bên thứ ba có thể thay đổi và sẽ được thông báo trên chuyên trang Club Jetstar khi có thay đổi.

4. Bảo mật và thông tin cá nhân

Jetstar tôn trọng thông tin cá nhân của mỗi Thành viên. Trên website Jetstar.com và Chuyên trang Club Jetstar sẽ có đầy đủ Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân hiện hành của Jetstar Airways.

Xem đầy đủ chính sách bảo mật

4.1. Thành viên đồng ý và ủy quyền cho Jetstar thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin thu được từ Thành viên trong quá trình đặt chỗ vào thời điểm Thành viên được tham gia Club Jetstar, cùng với bất kỳ thông tin cập nhật và thông tin bổ sung nào được cung cấp bởi Thành viên hoặc bất kỳ hoạt động nào trong khi đăng nhập Thành viên Club Jetstar với mục đích được mô tả trong điều khoản này và cung cấp thông tin đó cho Jetstar, Tập đoàn Qantas và các tổ chức khác nhằm mục đích:

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng, bao gồm nghiên cứu, tiếp thị, phát triển sản phẩm và lập kế hoạch;
 • Jetstar tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba thông qua email bao gồm email cá nhân, tin nhắn SMS, tiếp thị qua web cá nhân và gửi qua email; và
 • bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp các dịch vụ cho Jetstar, Tập đoàn Qantas hoặc các Thành viên liên quan đến việc quản lý Club Jetstar. Thông tin này có thể được chuyển đến/ từ Úc với những mục đích này được chuyển đến/ từ Úc cho những mục đích này.

Nếu Thành viên không cung cấp đủ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của thông tin được yêu cầu, Jetstar có thể sẽ không thể cung cấp đầy đủ lợi ích cho Thành viên đó.

4.2. Theo yêu cầu của Thành viên và trong phạm vi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, Jetstar Airways sẽ cung cấp cho Thành viên đó quyền truy cập và khả năng sửa thông tin cá nhân của họ do Jetstar Airways quản lý. Chỉ Thành viên có tên trong tài khoản mới được quyền truy cập thông tin Thành viên của họ. Tuy nhiên, Jetstar Airways tuân thủ các lệnh của tòa án và hợp tác với các cuộc điều tra của các cơ quan trong nước và Quốc tế. Trong những trường hợp đó hoặc nếu pháp luật có những yêu cầu khác, thông tin tài khoản của Thành viên có thể được chia sẻ với những người khác ngay cả khi không sự đồng ý của Thành viên.

5. Trách nhiệm pháp lý

5.1. Nếu Jetstar không thể vận hành bất kỳ chương trình khuyến mãi nào đã được quảng cáo, Jetstar sẽ thực hiện tất cả các quy trình hợp lý để cung cấp một chương trình khuyến mãi tương tự cho các Thành viên trong một thời gian hợp lý. Trách nhiệm pháp lý của Jetstar được giới hạn trong các trường hợp đó để cung cấp chương trình khuyến mãi tương tự cho các Thành viên.

5.2. Các Thành viên có trách nhiệm kiểm tra trước các ưu đãi của Jetstar và sản phẩm của bên thứ ba trước khi mua hàng. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, Jetstar sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc thiệt hại nào của bất kỳ điều gì (dù là trực tiếp hay gián tiếp) do Thành viên thay đổi ý định sau khi mua.

5.3. Jetstar Airways cung cấp chiết khấu của bên thứ ba như một phần quyền lợi của thành viên, Jetstar Pacifc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đại diện nào của bên thứ ba hoặc để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng hoặc các nghĩa vụ khác nếu thành viên chọn mua sản phẩm của bên thứ ba. Trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba thuộc về bên thứ ba đó và được điều chỉnh bởi điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

5.4. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Jetstar Airways không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thương tật về thể chất và tinh thần, và tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản của bất kỳ nào) có thể phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ của Jetstar hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào, hoặc liên quan đến việc cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ đó.

5.5. Jetstar Airways sẽ thực hiện tất cả cách hợp lý để gửi đến địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký, tuy nhiên, Jetstar Airways không chịu trách nhiệm về việc mất mát, sai lệch, trả lại hoặc chậm trễ thông tin ưu đãi qua email do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài kiểm soát của Jetstar.

5.6. Trừ phi pháp luật có yêu cầu khác, Jetstar Airways sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thương tật, thiệt hại, mất mát, trì hoãn, chi phí bổ sung hoặc bất tiện xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ hoạt động nào nằm ngoài khả năng kiểm soát như chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt thiên tai, sự can thiệp của Chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác, tai nạn hoặc hư hỏng của máy móc thiết bị không thuộc quyền kiểm soát của Jetstar Airways.

5.7. Jetstar Airways không chịu trách nhiệm cho sự an toàn, các điều kiện hoặc các vấn đề khác có thể xảy ra tại bất kỳ điểm đến nào. Bạn nên tham khảo các lời khuyên về du lịch trước khi đặt phòng và đi du lịch. Đối với các điểm đến quốc tế, hãy kiểm tra các khuyến cáo về du lịch trên trang web Smartraveller Mở ở cửa sổ mới .

5.8. Jetstar đảm bảo rằng virus (hoặc các chương trình khác có tác động tiêu cực) sẽ không có trên chuyên trang Club Jetstar, nhưng Jetstar không chịu trách nhiệm cho bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào mà Thành viên có thể gặp phải từ việc sử dụng các trang web của nhà cung cấp khác.

5.9. Phần này chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

6. Các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện

Jetstar có thể sửa đổi các Điều kiện và Điều khoản của Chương trình này theo thời gian bằng cách cập nhật những thay đổi trên Website. Trừ khi có quy định khác của Jetstar, tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực sau 1 tháng kể từ khi được đăng trên trang web. Jetstar sẽ gửi email cho các Thành viên hiện hữu theo địa chỉ email được cung cấp trong hồ sơ của Thành viên để thông về bất kỳ sửa đổi nào về Điều khoản và Điều kiện của chương trình này, tuy nhiên Jetstar sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót liên quan đến việc sai địa chỉ mail, thư rác hoặc đến muộn bất kỳ email nào.

7. Bản quyền và thương hiệu

7.1. Jetstar Airways sở hữu hoặc được quyền hợp pháp đối với tất cả các tài liệu có bản quyền tại Jetstar.com và chuyên trang thành viên. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Chuyên trang chỉ dành cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho các mục đích thương mại. Thành viên chỉ có thể tải về máy tính cá nhân của họ để xem mục đích và in ra một số trang của trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của Thành viên. Thành viên không được sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển giao, tái bản, xuất bản, cấp phép, tạo các ấn phẩm, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin nào từ trang web.

7.2. Tất cả các nhãn hiệu, tên sản phẩm và tên công ty và biểu tượng xuất hiện trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

8. Quy định khác

8.1. Không có điều khoản hoặc điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện của Club Jetstar tác động đến các quyền Thành viên có thể có mà luật không cấm.

8.2. Nếu một phần hoặc toàn bộ của một điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này không hợp pháp, không hợp lệ, hoặc không được thi hành sẽ được đọc kỹ và toàn diện để chắc rằng nó là không hợp pháp, không hợp lệ, hoặc không được thi hành, nhưng nếu nó không khả thi, non sẽ được điều chỉnh khỏi các Điều kiện và điều khoản và các nội dung còn lại của các Điều kiện và điều khoản này đều tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

8.3. Jetstar có quyền loại bỏ, bổ sung, thay đổi và thay thế các quyền lợi và các nhà cung cấp liên quan mà không cần thông báo.

8.4. Thành viên đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, liên kết, tuyển dụng hoặc tổ chức nào tồn tại giữa thành viên và Jetstar theo như Hợp đồng này hoặc việc sử dụng chuyên trang.

8.5. Điều khoản và điều kiện tiếng Anh trên Jetstar.com Mở ở cửa sổ mới sẽ là Điều khoản và Điều kiện kiểm soát của thỏa thuận này.

8.6. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý nhận tất cả các email của Club Jetstar. Nếu bạn hủy bỏ tư cách thành viên của mình trong CLB, điều này sẽ ngừng tất cả các email CLB gửi cho bạn ngay lập tức. Nếu bạn chọn không nhận các email quảng cáo khác từ Jetstar nhưng vẫn đăng ký CLB, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ email nào khác từ Jetstar ngoại trừ các thông tin liên quan đến CLB.

8.7. Các Điều Khoản và Điều Kiện này và bất kỳ điều khoản nào khác được dẫn chiếu ở đây, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa thành viên và Jetstar.

8.8. Bất kỳ quyền nào không được nêu rõ trong tài liệu này đều được bảo lưu.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại: Jetstar