Cần nói chuyện với ai đó?

Gọi Skype miễn phí (Bằng tiếng Anh)

Cuộc gọi từ Việt Nam?

1900 1550 Cuộc gọi có tính phí, ngôn ngữ Tiếng Việt, Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, 24/24
+84 8 35473550
+84 8 62878550

Gọi từ nước ngoài, Cuộc gọi có tính phí, ngôn ngữ Tiếng Việt, Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, 24/24

Email: ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

Danh mục các số liên lạc

ÚC

131 538

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

CAMPUCHIA

Phnom Penh

+855 23 220 909

từ thứ Hai tới thứ Bảy, từ 8.00 sáng tới 6.00 chiều (giờ địa phương)

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Xiêm Riệp ( Angkor Wat)

+855 63 964 388

từ thứ Hai tới thứ Bảy, từ 8.00 sáng tới 6.00 chiều (giờ địa phương)

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

TRUNG QUỐC

Trung Quốc đại lục

4001 201 260

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Hồng Kông SAR

+852 3192 7451

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Đài Loan

+00801 852 015 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, bằng tiếng Anh
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, bằng tiếng Anh

FIJI

008 002 171

từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

INDONESIA

+62 803 852 9779 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, sử dụng thẻ SIM Indonesia (địa phương)
001 803 852 9779 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, sử dụng thẻ SIM không phải của Indonesia tại Indonesia (có nghĩa là chuyển mạng quốc tế) - quý khách phải kết nối thủ công tới mạng di động Indosat
021 2555 6333 có thu phí, chỉ bằng tiếng Bahasa, từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8.30 sáng - 5.00 chiều, Giờ miền Tây Indonesia (WIB), sử dụng thẻ SIM Indonesia (địa phương)
+62 21 2555 6333 có thu phí, chỉ bằng tiếng Bahasa, từ thứ Hai tới thứ Sáu, 8.30 sáng - 5.00 chiều, Giờ miền Tây Indonesia (WIB), sử dụng thẻ SIM không phải của Indonesia tại Indonesia (có nghĩa là chuyển mạng quốc tế) - quý khách phải kết nối thủ công tới mạng di động Indosat
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

NHẬT BẢN

0570 550 538

nhấn 2 để chọn tiếng Anh, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 9.00 sáng - 9.00 tối (giờ địa phương)

050 3163 8538

gọi từ thiết bị PHS, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 9.00 sáng - 9.00 tối (giờ địa phương)

MALAYSIA

1800 813 090

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

MYANMAR

+95 9 42111 6662
+95 9 42111 6663

từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 9.00 sáng tới 5.00 chiều (giờ địa phương)

NEW ZEALAND

+64 9975 9426

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

0800 800 995

toll free from local landlines only, Monday to Sunday, 24 hours

PHILIPPIN

1800 1611 0280 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

SINGAPO

+65 6499 9702 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

THÁI LAN

66 2267 5125 có thu phí, từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 8.30 sáng tới 5.30 chiều (giờ địa phương); Chủ Nhật, từ 8.30 sáng tới 12.30 trưa (giờ địa phương)
001 800 611 2957 số miễn phí, điện thoại phải kết nối tới mạng CAT, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

MỸ

1866 397 8170 số miễn phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

VIỆT NAM

1900 1550 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+84 8 35473550
+84 8 62878550
từ bên ngoài Việt Nam, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
email: servicecomments@jetstarpacific.com.vn

Các quốc gia / khu vực khác

+613 9645 5999

có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ

Địa chỉ công ty Jetstar