Cuộc gọi từ Việt Nam?

1900 1550 Cuộc gọi có tính phí, ngôn ngữ Tiếng Việt, Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, 24/24
+84 8 35473550
+84 8 62878550

Gọi từ nước ngoài, Cuộc gọi có tính phí, ngôn ngữ Tiếng Việt, Từ Thứ 2 đến Chủ nhật, 24/24

Email: ykienkhachhang@jetstarpacific.com.vn

Cần nói chuyện với ai đó?

Gọi Skype miễn phí (Bằng tiếng Anh)

Danh mục các số liên lạc

ÚC
131 538 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
CAMPUCHIA
Phnom Penh
+855 23 220 909 từ thứ Hai tới thứ Bảy, từ 8.00 sáng tới 6.00 chiều (giờ địa phương)
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Xiêm Riệp ( Angkor Wat)
+855 63 964 388 từ thứ Hai tới thứ Bảy, từ 8.00 sáng tới 6.00 chiều (giờ địa phương)
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
TRUNG QUỐC
Trung Quốc đại lục
4001 201 260 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Hồng Kông SAR
+852 3192 7451 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Đài Loan
+00801 852 015 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, bằng tiếng Anh
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ, bằng tiếng Anh
FIJI
008 002 171 từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
INDONESIA
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
NHẬT BẢN
0570 550 538 nhấn 2 để chọn tiếng Anh, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 9.00 sáng - 9.00 tối (giờ địa phương)
050 3163 8538 gọi từ thiết bị PHS, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 9.00 sáng - 9.00 tối (giờ địa phương)
MALAYSIA
1800 813 090 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
MYANMAR
+95 9 42111 6662
+95 9 42111 6663
từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 9.00 sáng tới 5.00 chiều (giờ địa phương)
NEW ZEALAND
+64 9975 9426 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
0800 800 995 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
PHILIPPIN
1800 1611 0280 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
SINGAPO
+65 6499 9702 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
THÁI LAN
66 2267 5125 có thu phí, từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 8.30 sáng tới 5.30 chiều (giờ địa phương); Chủ Nhật, từ 8.30 sáng tới 12.30 trưa (giờ địa phương)
001 800 611 2957 số miễn phí, điện thoại phải kết nối tới mạng CAT, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
MỸ
1866 397 8170 số miễn phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
VIỆT NAM
1900 1550 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
+84 8 35473550
+84 8 62878550 từ bên ngoài Việt Nam, có thu phí, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
email: servicecomments@jetstarpacific.com.vn
Các quốc gia / khu vực khác
+613 9645 5999 có thu phí, bằng tiếng Anh, từ thứ Hai tới Chủ Nhật, 24 giờ
Địa chỉ công ty Jetstar