Nội dung chương trình:

 • Bay để được hoàn tiền: Hoàn tiền 200,000 đồng khi chủ thẻ quốc tế ACB giao dịch thanh toán thành công từ 1 triệu đồng trở lên tại http://jetstar.com/vn/ (200 giải/đợt).

 • Cơ hội nhận cặp vé máy bay khứ hồi miễn phí: Thanh toán càng nhiều, cơ hội trúng vé máy bay miễn phí càng cao. Khi chủ thẻ phát sinh doanh số giao dịch tích lũy cao nhất mỗi đợt sẽ nhận được 01 cặp vé bay khứ hồi quốc tế.

 • Loại thẻ áp dụng: Dành cho tất cả các loại thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước quốc tế của ACB.

Thời gian áp dụng:

 • Từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 15/08/2018 hoặc đến khi hết ngân sách (tùy theo điều kiện nào đến trước)

Quy định chung:

 • Thông báo trúng thưởng: Danh sách KH trúng thưởng sẽ được đăng tải trên website acb.com.vn
 • Cách thức trao giải: TTT sẽ hoàn tiền vào tài khoản/thẻ cho KH trúng giải trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng như trên.
 • Giới hạn giải thưởng: Mỗi khách hàng chỉ được nhận giải 01 lần cho mỗi loại giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Giới hạn hoàn tiền chương trình 1: Áp dụng cho KH phát sinh giao dịch sớm nhất. Trong trường hợp kết quả chương trình có từ 02 thẻ trở lên cùng đạt điều kiện chi tiêu trong cùng khung thời gian (giờ-phút-giây) thì ACB sẽ căn cứ trên doanh số giao dịch của thẻ từ cao xuống thấp để xét thưởng.
 • Giới hạn hoàn tiền chương trình 2: Áp dụng cho KH có doanh số giao dịch tích lũy cao nhất. Trong trường hợp kết quả chương trình có từ 02 thẻ trở lên cùng đạt điều kiện doanh số giao dịch thì ACB sẽ căn cứ trên thời gian giao dịch (giờ-phút-giây) sớm nhất để xét thưởng.
 • Không trả thưởng cho các thẻ hủy hoặc đang hủy trong thời gian KM và trong thời gian trao giải.
 • Không trả thưởng cho thẻ khiếu nại trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Không trả thưởng cho giao dịch bồi hoàn/ghi có lại phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện và không trễ hơn ngày cuối cùng của thời gian báo nợ.

Liên hệ ̣(Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến CTKM, chủ thẻ liên hệ):

 • Các địa điểm giao dịch của ACB trên toàn quốc hoặc;
 • Trung tâm DVKH Contact Center 24/7 qua số: (028)38247247 hoặc 1900545486;
 • BP. Dịch vụ khách hàng Trung Tâm Thẻ theo số điện thoại (028) 38 222 022.
 • BP. Dịch vụ khách hàng Phòng thẻ Hà Nội theo số điện thoại (024) 35 687 390