Mua vé dễ dàng bằng dặm và tiền

Kết Hợp Dặm Và Tiền Để Mua Vé Máy Bay

 

Từ 02/9/2019, hội viên Bông Sen Vàng có thể kết hợp Dặm và Tiền để mua vé máy bay trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác (Số hiệu chuyến bay VN).

Hội viên có thể sử dụng Dặm để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé nhưng không được thanh toán cho các khoản thuế, phí và phụ thu.

  • Số dặm tối thiểu sử dụng để mua vé là 2.000 dặm/1 khách/1 chặng bay.
  • Vé mua kết hợp Dặm và Tiền được cộng dặm theo chính sách của Chương trình Bông Sen Vàng.

Lưu ý:

  • Hoàn vé: Không được hoàn dặm;
  • Hội viên có thể mua vé máy bay theo hình thức Dặm và Tiền cho người đi cùng nếu chung mã đặt chỗ với hội viên.
  • Dặm thanh toán theo hình thức Dặm và Tiền có giá trị dựa vào thời điểm mua vé, ngày bay, hành trình, hạng đặt chỗ và kênh bán.
  • Hội viên có thể dùng dặm để mua dịch vụ chọn chỗ ngồi trên máy bay và hành lý trả trước trong quá trình mua vé máy bay bằng Dặm và Tiền (tùy thuộc khả năng cung ứng).
  • Hội viên có thể mua vé trên trang web www.vietnamairlines.com và tại các chi nhánh của Vietnam Airlines.