Nếu quý khách là hội viên Emirates Skywards, quý khách có thể tích lũy Dặm thưởng Skywards với một số giá vé và gói khi bay trên các chuyến bay quốc tế của Jetstar sau đây:

 • Jetstar international (JQ)
 • Các chuyến bay của Jetstar Domestic Australia và New Zealand khi là một phần của hành trình quốc tế (JQ)
 • Jetstar Japan (GK)
 • Jetstar Asia (3K).

Cộng dặm thưởng

Dặm thưởng của quý khách sẽ được tự động cộng vào tài khoản trong vòng sáu tuần kể từ khi kết thúc chuyến đi bằng cách chỉ cần cung cấp số hiệu hội viên Emirates Skywards của quý khách khi đặt chỗ.

Nếu quý khách quên cung cấp số hiệu hội viên khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung sau, tuy nhiên phải hoàn thành trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành!

Đặt chỗ được thực hiện thông qua Đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác

Trang này cung cấp thông tin dịch vụ đi kèm giá vé và gói mua trực tiếp qua Jetstar. Đối với các đặt chỗ được thực hiện thông qua Đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác, vui lòng liên hệ với họ để được hỗ trợ vì có thể quý khách còn có các dịch vụ đi kèm khác trong giá vé hoặc gói, so với những dịch vụ được hiển thị dưới đây.

Việc cộng dặm thưởng Skywards Miles áp dụng với các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK)

Giá vé Jetstar
Giá vé Jetstar Dặm thưởng Skywards
Tiết kiệm Không đủ điều kiện
Tiện lợi Đối với đặt chỗ đã thực hiện:
 • Trước ngày 4 tháng 6 năm 2024: Hạng Phổ thông 50%
 • Từ ngày 4 tháng 6 năm 2024: Không đủ điều kiện
 • Gói Tiết kiệm Tối ưu^ Hạng Phổ thông 100%
  Flex Đối với đặt chỗ đã thực hiện:
 • Trước ngày 4 tháng 6 năm 2024: Không đủ điều kiện
 • Từ ngày 4 tháng 6 năm 2024: Hạng Phổ thông 50%
 • Flex Plus Hạng Phổ thông 100%
  Hạng thương gia Không đủ điều kiện
  Hạng Thương gia Max 125% Hạng thương gia

  ^ Gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu không còn được cung cấp cho đặt chỗ mới được đặt trực tiếp qua Jetstar từ ngày 4 tháng 6 năm 2024.