• Jetstar international (JQ)
  • Các chuyến bay của Jetstar Domestic Australia và New Zealand khi là một phần của hành trình quốc tế (JQ)
  • Jetstar Japan (GK)
  • Jetstar Asia (3K).

Cộng dặm thưởng

Dặm thưởng của quý khách sẽ được tự động cộng vào tài khoản trong vòng sáu tuần kể từ khi kết thúc chuyến đi bằng cách chỉ cần cung cấp số hiệu hội viên Emirates Skywards của quý khách khi đặt chỗ.

Nếu quý khách quên cung cấp số hiệu hội viên khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung sau, tuy nhiên phải hoàn thành trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành!

Việc cộng dặm thưởng Skywards Miles áp dụng với các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK)

Giá vé Jetstar
Giá vé Jetstar Dặm thưởng Skywards
Loại vé Tiết kiệm Không đủ điều kiện
Loại vé Tiện lợi 50% Hạng phổ thông
Loại vé Tối ưu 100% Hạng phổ thông
Hạng thương gia Không đủ điều kiện
Hạng Thương gia Max 125% Hạng thương gia

Thông tin thêm về Emirates Skywards