Nếu quý khách là hội viên của JAL Mileage Bank, quý khách có thể tích điểm JAL Mileage với tỷ lệ tích lũy là 30% đối với một số giá vé và gói trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK). Xem phần dưới đây để biết thông tin về điều kiện hợp lệ.

Xin lưu ý: Không thể tích điểm JAL Mileage trên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) hoặc Jetstar Asia (3K).

Cấp điểm thưởng Mileage Bank

Chỉ cung cấp số hiệu hội viên JMB khi quý khách đặt chỗ và sẽ được cộng dồn điểm Mileage trong vòng 6 tuần kể từ khi bay.

Nếu quý khách quên cung cấp số hiệu hội viên khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung sau – nhưng phải hoàn thành trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành!

Đặt chỗ được thực hiện thông qua Đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác

Trang này cung cấp thông tin dịch vụ đi kèm giá vé và gói mua trực tiếp qua Jetstar. Đối với các đặt chỗ được thực hiện thông qua Đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác, vui lòng liên hệ với họ để được hỗ trợ vì có thể quý khách còn có các dịch vụ đi kèm khác trong giá vé hoặc gói, so với những dịch vụ được hiển thị dưới đây.

Việc tích điểm JAL Mileage có tỷ lệ với các chuyến bay của Jetstar Japan (GK)

Giá vé Jetstar Tỷ lệ tích lũy
Phổ thông
 Không đủ điều kiện
gói ưu đãi Tiện lợi
Đối với đặt chỗ đã thực hiện:
  • Trước ngày 4 tháng 6 năm 2024: Hạng phổ thông 30%
  • Từ ngày 4 tháng 6 năm 2024: Không đủ điều kiện
Gói Tiết kiệm Tối ưu^
30%
Gói FlexiBiz
Không đủ điều kiện
Flex
30%
Flex Plus
30%

^ Gói giá vé Tiết kiệm Tối ưu không còn được cung cấp cho đặt chỗ mới được đặt trực tiếp qua Jetstar từ ngày 4 tháng 6 năm 2024.

Thông tin thêm về JAL Mileage Bank.