Nếu quý khách là hội viên JAL Mileage Bank thì quý khách có thể tích điểm JAL Mileage với tỷ lệ tích lũy là 25% với giá vé gói ưu đãi Tiện lợi hoặc Tối ưu trên các chuyến bay Jetstar Japan (GK).

Xin lưu ý: Không thể tích điểm JAL Mileage trên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) hoặc Jetstar Asia (3K).

Cấp điểm thưởng Mileage Bank

Chỉ cung cấp số hiệu hội viên JMB khi quý khách đặt chỗ và sẽ được cộng dồn điểm Mileage trong vòng 6 tuần kể từ khi bay.

Nếu quý khách quên cung cấp số hiệu hội viên khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung sau – nhưng phải hoàn thành trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành!

Việc tích điểm JAL Mileage có tỷ lệ với các chuyến bay của Jetstar Japan (GK)

Giá vé Jetstar Tỷ lệ tích lũy
Phổ thông
 Không đủ điều kiện
gói ưu đãi Tiện lợi
25%
gói ưu đãi Tối ưu
Không đủ điều kiện
gói ưu đãi Linh hoạt
25%

Thông tin thêm về JAL Mileage Bank.