Nếu quý khách là hội viên Bông sen vàng, quý khách có thể tích dặm thưởng Bông sen vàng với vé Phổ thông Gói ưu đãi Tiện lợi và Phổ thông Gói ưu đãi Tối đa trên các chuyến bay của Jetstar Pacific (BL).

Xin lưu ý: Không thể tích điểm Bông sen vàng trên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K), hoặc Jetstar Japan (GK).

Cộng điểm thưởng Bông sen vàng

Quý khách chỉ cần cung cấp số thành viên Bông sen vàng khi đặt chỗ và sẽ nhận được số dặm thưởng Bông sen vàng trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn tất hành trình.

Nếu quý khách quên cung cấp số thành viên Bông sen vàng khi đặt chỗ, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để bổ sung sau – nhưng phải hoàn thành trước khi chuyến bay của quý khách khởi hành!

Tỷ lệ tích điểm Bông sen vàng khi sử dụng các chuyến bay của Jetstar Pacific (BL)

Giá vé Jetstar Tỷ lệ tích lũy
Tiết kiệm (Starter) Không đủ điều kiện
Tiện Lợi (Starter Plus) 75%
Linh Hoạt (Starter FlexiBiz)
Không đủ điều kiện
Tối Ưu (Starter Max)
110%

Tìm hiểu thêm về chương trình khách hàng thường xuyên Bông sen vàng