Thiết bị lặn có bình dưỡng khí có thể được coi là một phần trong hành lý ký gửi với điều kiện nó được đóng gói đúng cách. Nếu bất kỳ phần nào của thiết bị dài hơn một mét thì phí xử lý hành lý quá cỡ sẽ được áp dụng, xem bên dưới để biết chi tiết.

Đóng gói thiết bị lặn

  • Bình khí nén/gas phải rỗng và mở van điều áp
  • Dao phải được cất trong hành lý ký gửi
  • Súng bắn xiên phải được tháo ra. Quý khách sẽ phải đóng gói thanh xiên riêng và bọc bằng vật liệu như polystyrene.

Bộ đồ lặn có bình dưỡng khí rất nặng! Hãy đảm bảo quý khách có đủ hạn mức hành lý ký gửi – để bổ sung, hãy vào Quản lý đặt chỗ.

Lưu ý: mỗi túi đồ hoặc kiện hàng không được vượt quá 32kg.

Hành lý quá cỡ

Nếu có bất kỳ phần nào của thiết bị lặn dài hơn một mét (1000mm, 39in), bao gồm cả bao bì, tay cầm hoặc bánh xe thì sẽ áp dụng phí xử lý hành lý quá cỡ.

Quan trọng – trọng lượng của bất kỳ thiết bị dưỡng khí và lặn quá cỡ nào cũng sẽ được tính vào tổng trọng lượng hành lý ký gửi, vì vậy hãy đảm bảo quý khách mua đủ.

Phí hàng hóa quá cỡ là loại phí xử lý riêng, trả theo từng đồ vật và không bổ sung bất kỳ trọng lượng nào thêm vào hạn mức hành lý ký gửi của quý khách.

Trả phí hành lý quá cỡ khi quý khách đặt chỗ, hoặc trước khi quý khách bay tại Quản lý đặt chỗ, và quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian trả phí tại sân bay.

Xem Hành lý quá cỡ để biết thêm chi tiết

Không phải tất cả các loại vé đều đã bao gồm hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi không nằm trong giá vé hạng Economy Starter. Đối với các loại vé khác, xem hạn mức hành lý trong giá vé.

Xin nhớ rằng – thời điểm tốt nhất để bổ sung hạn mức hành lý là khi đặt chỗ.

Phí hành lý tại sân bay

Nếu quý khách chưa thêm hành lý ký gửi nhưng quý khách tới sân bay và có hành lý ký gửi, thì sẽ phải trả phí.

Quý khách sẽ bị tính phí trên 15kg hành lý đầu tiên và sau đó là cho mỗi kg bổ sung với giá cho từng kg. Nếu quý khách đã bổ sung hành lý ký gửi vào đặt chỗ nhưng tới sân bay với hành lý quá hạn mức thì quý khách sẽ phải trả phí cho hành lý quá cước. Hành lý quá cước được tính cho mỗi kg. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng chúng tôi sẽ có khả năng bổ sung hành lý quá cước vào chuyến bay của quý khách.

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã xem chính sách về chuyển tiếp hành lý nếu quý khách có nối chuyến trong hành trình của mình.

Xem thêm thông tin về hành lý ký gửi.