Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật của quý khách. Khi quý khách gia nhập Club Jetstar, chúng tôi sẽ lưu thông tin chi tiết thẻ tín dụng của quý khách cùng tài khoản Club Jetstar một cách an toàn. Chúng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Trong thực tế, chúng sẽ được mã hóa trong tài khoản của chính quý khách.

Quý khách có thể cập nhật, bổ sung hoặc xóa thông tin chi tiết thẻ tín dụng bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Club Jetstar rồi chọn ‘Thẻ tín dụng’.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn thanh toán Club Jetstar, hãy vào trang hội viên và gia hạn Club Jetstar.

Hãy gia nhập Club Jetstar ngay