Hội viên Club Jetstar sẽ được thông báo về các chương trình khuyến mãi theo hai cách:

Qua email. Trước khi đưa thông tin ra thị trường về các chương trình khuyến mãi giá vé, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho quý khách biết trước khi nào thì chương trình khuyến mãi bắt đầu. Hãy đảm bảo quý khách đã đăng ký nhận email từ Club Jetstar và email Jetstar được bổ sung vào danh sách ‘người gửi an toàn/tin cậy’ trong tài khoản email của quý khách.

Với tài khoản Club Jetstar. Bất cứ khi nào có khuyến mãi, chúng tôi cũng sẽ đưa nó lên trang Club Jetstar. Đăng nhập vào tài khoản của quý khách và quý khách sẽ thấy toàn bộ các chương trình khuyến mãi dành cho Club Jetstar ở thời điểm đó.