Dịch vụ Fly Flexible hiện đã dừng hoạt động và chúng tôi đã áp dụng trở lại các dịch vụ thông thường.

Dịch vụ Fly Flexible áp dụng cho các đặt chỗ chuyến bay quốc tế của Jetstar Airways (JQ) được thực hiện từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cho chuyến bay khởi hành trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đối với các chuyến bay nội địa của Jetstar Airways (JQ), dịch vụ Fly Flexible áp dụng cho các đặt chỗ từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, cho chuyến bay khởi hành trước ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn linh hoạt có thể áp dụng cho đặt chỗ trong tương lai của quý khách, hãy xem thông tin gói vé và lựa chọn Tín dụng giá vé của chúng tôi.

Phải tạm dừng kế hoạch do các biện pháp hạn chế biên giới trong bối cảnh COVID-19*?

Nếu quý khách đã đặt chỗ chuyến bay nội địa hoặc quốc tế trước ngày 26 tháng 5 năm 2022, quý khách sẽ đủ điều kiện nhận phiếu ưu đãi cho toàn bộ giá trị đặt chỗ nếu chuyến bay của quý khách bị hủy hoặc bị ảnh hưởng* do những thay đổi về các biện pháp hạn chế biên giới. Để biết thêm thông tin, quý khách hãy xem phần Phiếu ưu đãi của Jetstar cho các đặt chỗ bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tùy từng trường hợp mà chính sách hoàn tiền mặt hoặc đổi ngày hoặc giờ bay miễn phí sẽ được áp dụng. Có áp dụng các điều khoản và điều kiện.

*‘Bị ảnh hưởng do các biện pháp hạn chế biên giới’ có nghĩa là bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar dự kiến khởi hành đến hoặc từ một điểm đến, trong thời gian hạn chế hoặc trong vòng bảy ngày kể từ ngày đi mà khoảng thời gian chưa được xác định, theo đó:

  • không thể tiếp cận do việc đóng cửa hoặc phong tỏa biên giới ảnh hưởng đến hoạt động thông hành giữa các điểm đến được ghi trong đặt chỗ
  • sẽ là cửa ngõ cho chuyến đi tiếp theo không còn có thể tiếp tục vì việc đóng cửa hoặc phong tỏa biên giới ảnh hưởng đến hoạt động thông hành giữa các điểm đến được ghi trong đặt chỗ
  • áp dụng các yêu cầu kiểm dịch, nhập cảnh hoặc xét nghiệm khác nhau khi đặt chỗ
  • có những hạn chế yêu cầu quý khách phải cách ly kiểm dịch trước khi trở về nhà
  • có những hạn chế yêu cầu quý khách cách ly khi quý khách đã trở về nhà.

Nếu quý khách có đặt chỗ Jetstar Holidays bị ảnh hưởng do các biện pháp hạn chế biên giới, phiếu ưu đãi chỉ có giá trị bằng với giá trị chuyến bay trong đặt chỗ của quý khách. Để tìm hiểu các tùy chọn dành cho quý khách trong phần đặt chỗ khách sạn, quý khách hãy liên hệ với đội ngũ Jetstar Holidays.

Cách truy cập phiếu ưu đãi của quý khách

Nếu quý khách tin rằng mình đủ điều kiện nhận phiếu ưu đãi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu quý khách đã đặt chỗ thông qua đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba (ví dụ: Webjet, Skyscanner, v.v.), quý khách cần liên hệ với công ty mà quý khách đã đặt chỗ để được trợ giúp.

Nếu chuyến bay của tôi bị hủy thì sao?

Nếu chuyến bay sắp tới của quý khách bị hủy, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách để thông báo về các lựa chọn. Các tùy chọn này có thể bao gồm đổi ngày / giờ bay miễn phí, phiếu ưu đãi với giá trị tối đa bằng với các chuyến bay không sử dụng/không đi, hoặc hoàn tiền mặt, tùy thuộc vào tình hình hủy chuyến.

Quý khách có thể tìm hiểu thêm về bồi thường và hoàn tiền tại đây.

Ảnh hưởng đến các dịch vụ khác

Nếu quý khách đặt chỗ thông qua đại lý du lịch hoặc thêm bảo hiểm du lịch vào đặt chỗ Jetstar, quý khách cần liên hệ với nhà cung cấp của mình để biết thêm thông tin.

Đối với tùy chọn bảo hiểm, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm.
Đối với các gói Jetstar Holiday, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách Jetstar Holidays.
Đối với các đại lý du lịch và trang web của bên thứ ba, vui lòng liên hệ với họ để được hỗ trợ.

Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK)

Để tìm hiểu thêm về các hoạt động của Jetstar Asia và Jetstar Japan, vui lòng truy cập các trang thông tin tư vấn du lịch của họ để biết những cập nhật mới nhất.