Trẻ dưới 2 tuổi được yêu cầu cần phải có giấy tờ chứng minh độ tuổi như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Nếu quý khách không cung cấp giấy tờ tuỳ thân được chấp nhận cho trẻ theo yêu cầu tại thời điểm làm thủ tục lên máy bay, trẻ có thể không được phép đi máy bay.

Nếu quý khách đi trên chuyến bay quốc tế, hộ chiếu cho trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ luôn cần phải có.

Vui lòng xem trang: Tôi có cần phải có hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thân khác không?

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Đi máy bay cùng gia đình.