Nếu quý khách đăng nhập với tư cách hội viên Club Jetstar, thì có hai cách để đặt vé:

  • Vào trang giá tốt của Club Jetstar để xem thông tin đặc biệt về các chuyến bay
  • Tìm kiếm chuyến bay từ trang chuyến bay – giá vé Club Jetstar sẽ được làm nổi bật trong lựa chọn của quý khách, với mức giá đã giảm sẽ được hiển thị.

Đừng quên, hội viên còn nhận được các khuyến mãi của Jetstar trước các khách hàng bình thường khác. Chúng tôi sẽ gửi email báo cho quý khách về các khuyến mãi này.

Là hội viên của Club Jetstar nên quý khách có thể mua vé cho bản thân và tối đa 4 hành khách trong mỗi lần đặt chỗ. Quý khách có thể đặt chỗ bao nhiêu lần cũng được, với điều kiện là trong các hành khách của mã đặt chỗ đó có tên quý khách.