Hành lý Ký gửi

Cách rẻ nhất và thuận tiện nhất để mua hạn mức hành lý ký gửi bổ sung là khi quý khách đặt chỗ. Nếu quý khách đã đặt chỗ nhưng muốn bổ sung hành lý ký gửi, quý khách có thể mua bổ sung trọng lượng lên tới 40kg.

Hành lý xách tay

Quý khách cũng có thể tăng mức hành lý xách tay bằng cách mua thêm +7kg Hành lý xách tay (số lượng hạn chế; dịch vụ có trên một số tuyến bay chọn lọc).

Quản lý đặt chỗ.

Nếu đặt chỗ của quý khách được thực hiện qua đại lý thì vui lòng liên hệ với đại lý để bổ sung hạn mức hành lý ký gửi hoặc liên hệ với chúng tôi.