Để trả lại, thay đổi hoặc có yêu cầu nào khác, quý khách vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hàng miễn thuế của chúng tôi:

Các chuyến bay Quốc tế trong khu vực Châu Á do Jetstar Asia (3K) khai thác

Hàng miễn thuế do Công ty DFASS (Singapore) Pte cung cấp, vui lòng liên hệ:

Jetshop
Số điện thoại: +65 6822 8790

Các chuyến bay đến và từ Nhật Bản do Jetstar Japan (GK) khai thác

Hàng miễn thuế do Công ty King Power Traveler Company Ltd, cung cấp, vui lòng liên hệ:

Jetshop
Email: customer.enquiries@kptinflight.com
Nếu có các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, vui lòng liên hệ qua e-form (chỉ với ngôn ngữ Nhật).