Nếu đặt chỗ qua đại lý du lịch hoặc đặt chỗ Jetstar Hotels, quý khách sẽ tìm thấy thông tin mà mình cần tại đây.

Tôi đã đặt kỳ nghỉ thông qua một đại lý du lịch. Tôi nên làm gì?

Nếu quý khách đã đặt chỗ thông qua đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba (ví dụ: Expedia, Skyscanner, v.v.) và đặt chỗ bao gồm khách sạn, xe hoặc các tiện ích bổ sung khác trong kỳ nghỉ, vui lòng liên hệ với họ để được hỗ trợ.

Nếu đặt chỗ của quý khách chỉ bao gồm các chuyến bay của Jetstar, quý khách sẽ có thể hủy chuyến bay và yêu cầu được nhận phiếu ưu đãi trực tuyến. Cách nhanh nhất và dễ nhất là yêu cầu phiếu ưu đãi trực tuyến, hãy sử dụng các hướng dẫn dưới đây.

Truy cập mục Quản lý đặt chỗ:

  1. Đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đặt chỗ của quý khách
  2. Chọn “Xem các tùy chọn khác”'
  3. Chọn “Yêu cầu bồi hoàn”'
  4. Chọn các chuyến bay áp dụng và nhấp vào “Tóm tắt bồi hoàn”
  5. Xác nhận yêu cầu của quý khách

Vui lòng dành thời gian để đọc các điều khoản và điều kiện phiếu tín dụng của Jetstar.

Tôi đã đặt chỗ Jetstar Hotel. Tôi nên làm gì?

Để biết thông tin và trợ giúp với các đặt chỗ Jetstar Hotel, vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến opens in new window.

Tôi đã mua bảo hiểm du lịch của bên thứ ba. Tôi nên làm gì?

Mọi câu hỏi về hợp đồng bảo hiểm của quý khách và mọi khoản hoàn tiền áp dụng nên được gửi trực tiếp đến nhà cung cấp bảo hiểm của quý khách.