Jetstar hiện ngừng cung cấp gói dịch vụ Plus và Max Protect: Plus và Max Protect sẽ chỉ được bao gồm trong các gói Starter Plus/Max cho các chuyến bay khởi hành trước ngày 25 tháng 10 năm 2020. Nếu quý khách có giá vé gói Starter Plus hoặc Starter Max và thay đổi chuyến bay sang một ngày sau ngày 25 tháng 10 năm 2020, gói dịch vụ Plus hoặc Max Protect sẽ không còn được bao gồm trong giá vé theo gói của quý khách.

Plus Protect và Max Protect là khoản thanh toán được trả cho hành khách Jetstar Japan (GK) đủ điều kiện trong trường hợp bị hủy hoặc chậm chuyến hoặc thời tiết xấu.

Xem Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect để biết đầy đủ chi tiết.

Để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán, quý khách phải đã mua gói ưu đãi Starter Plus hoặc Starter Max trên chuyến bay Jetstar Japan (GK) nội địa.

Số tiền thanh toán

Hành khách đủ điều kiện sẽ nhận được 10,000 JPY trong trường hợp vé Starter với gói ưu đãi Plus và 20,000 JPY trong trường hợp vé Starter với gói ưu đãi Max mỗi chuyến bay.

Điều kiện thanh toán

 • Hành khách đã mua gói ưu đãi Plus hoặc Max là đủ điều kiện được yêu cầu khoản thanh toán này Khoản thanh toán này được trả một lần, cho từng hành khách, trên mỗi chuyến bay.
 • Khi có chậm chuyến hoặc hủy chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác.
 • Khi chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác bị chậm từ 6 tiếng đồng hồ trở lên so với giờ khởi hành dự kiến ban đầu.
 • Khi chuyến bay nội địa do Jetstar Japan (GK) khai thác bị chuyển hướng và kết thúc tại sân bay đến không theo dự kiến.
 • Nếu hành khách bị hủy hoặc chậm chuyến chọn hoàn tiền đặt chỗ chuyến bay thì họ không đủ điều kiện hưởng thanh toán Plus Protect hoặc Max Protect. Khoản thanh toán này giới hạn cho hành khách liên tục sử dụng chuyến bay Jetstar Japan (GK) hoặc loại hình vận tải khác do Jetstar Japan (GK) thu xếp.
 • Điều này ngoại trừ hủy chuyến hoặc tạm ngừng chuyến bay của Jetstar Japan (GK) từ 12 tiếng đồng hồ trở lên trước giờ khởi hành dự kiến ban đầu.

Yêu cầu thanh toán đặc biệt

Để yêu cầu thanh toán của quý khách, hành khách đủ điều kiện phải nộp đơn thông qua Mẫu đơn trực tuyến.

Cách yêu cầu

 1. Đọc Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect
 2. Điền vào tất cả các trường trong Mẫu đơn trực tuyến
 3. Gửi thông tin
 4. Quý khách sẽ nhận được email từ Jetstar liên quan đến việc chuyển tiền vào khoảng ngày 10 của tháng tiếp theo.
 5. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên email.

*Nếu quý khách không đủ điều kiện để yêu cầu thanh toán, chúng tôi sẽ cho quý khách biết qua email.
Điều khoản và Điều kiện Plus Protect và Max Protect áp dụng cho các sản phẩm Plus Protect và Max Protect.