Các khoản phí của Club Jetstar và việc gia hạn tự động

Nếu quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng thì tư cách hội viên Club Jetstar sẽ được tự động gia hạn mỗi 12 tháng sau khi quý khách đăng ký lần đầu và phí sẽ được tự động trừ từ thẻ tín dụng đã được sử dụng để thanh toán. Nếu có thay đổi về phí hội viên thường niên thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết trước thời điểm của lần gia hạn tiếp theo.

Để xem thời điểm gia hạn hội viên, đăng nhập vào tài khoản và chọn ‘Cài đặt Club Jetstar để xem chu kỳ thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý khách email thông báo trước khoảng bốn tuần trước ngày gia hạn.

Cách hủy tự động gia hạn

Nếu quý khách muốn bỏ chọn tự động gia hạn tư cách hội viên Club Jetstar, chỉ cần làm theo những bước sau:

  • đăng nhập vào tài khoản Club Jetstar
  • chọn cài đặt Club Jetstar
  • nhấp ‘Sửa’ trong phần Gia hạn Club Jetstar
  • chọn ‘Không tự động gia hạn hội viên’ và lưu thay đổi.

Xin lưu ý: Nếu quý khách không hủy tự động gia hạn tư cách hội viên trước ngày gia hạn thường niên thì thẻ tín dụng của quý khách sẽ bị tính phí cho tư cách hội viên của năm tiếp theo. Sẽ không được hoàn lại tiền.

Cách hủy bỏ tư cách hội viên Club Jetstar

Nếu quý khách không còn muốn làm hội viên Club Jetstar thì quý khách có thể hủy bỏ tài khoản của mình. Điều này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ không được hoàn lại tiền.

Cách hủy bỏ tư cách hội viên Club Jetstar:

  • đăng nhập vào tài khoản Club Jetstar
  • chọn cài đặt Club Jetstar
  • nhấp ‘Từ bỏ tư cách hội viên Club Jetstar’.