ĐIỀU KIỆN GIÁ VÉ

Khi Quý khách đã chọn xong loại giá vé Starter, Quý khách có thể bắt đầu lựa chọn các gói dịch vụ. Phụ thuộc loại gói dịch vụ đã chọn, Quý khách sẽ có nhiều lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của mình. Có một số lựa chọn chỉ áp dụng cho một số loại giá nhất định. Vì vậy hãy kiểm tra điều kiện giá vé phía dưới để chắc chắn rằng Quý khách đã mua đúng loại giá phù hợp nhất cho mình.

Các bao gồm như thức ăn và đồ uống, hoàn vé và thay đổi hành trình chỉ áp dụng cho một số loại giá vé. Hãy nhấn vào loại giá bạn đã chọn bên dưới để biết điều kiện giá vé áp dụng cho mỗi loại giá vé.

Điều kiện Giá vé loại giá Starter hạng Phổ thông
Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar
 • Không được hoàn lại.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định
 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.
Thay đổi ngày, giờ chuyến bay
 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Không được phép thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách
 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên trên các đặt chỗ chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ của Jetstar hoặc JAL Mileage Bank.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ
 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar Phòng vé tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.
Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé  
 • Phí Thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jetstar.com - planning and booking – fare information.
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.  Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi sang loại giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.
Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo
 • Loại giá vé Starter có thể thay đổi sang cùng loại giá vé loại giá Starter Plus,loại giá Starter Max, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max . Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.
Đặt lại chỗ
 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền
 • Loại giá vé Starter không đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên.

Cộng Điểm và Điểm Xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles


 • Không cộng Điểm và điểm Xếp hạng Qantas đối với giá vé Economy Starter - ngoại trừ giá vé Starter được đặt vào/sau ngày 25/6/2015 cho hành trình nội địa New Zealand. Những đặt chỗ này sẽ được cộng Điểm Quantas theo tỷ lệ của giá vé hạng Phổ thông có chiết khấu. Giá vé Starer không được cộng điểm Xếp hạng. Nếu quý khách đang bay trên chuyến bay nội địa New Zealand nối chuyến với chuyến bay quốc tế của Jetstar thì quý khách phải mua giá vé Economy Starter Plus, Economy Starter Max hoặc Business Max với Jetstar để được cộng Điểm và điểm Xếp hạng Qantas.


  Giá vé Starter không đủ điều kiện để cộng JAL Mileage Bank Miles hoặc Emirates Skywards Miles.
Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
 • Giá vé Starter không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh toán thêm
 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm. Số tiền thanh toán cho Các Thay Đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục phí đổi và chênh lệch giá của điều kiện giá này.
Điều kiện loại giá vé Starter Plus hạng phổ thông
Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar
 • Không được hoàn lại
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định
 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.
Thay đổi ngày, giờ chuyến bay
 • Được phép thay đổi. Miễn phí thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Không được phép thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách
 • Được phép thay đổi. Miễn phí thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên trên các đặt chỗ chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ của Jetstar hoặc JAL Mileage Bank.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ
 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.  
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá
 • Không áp dụng phí thay đổi đối với các thay đổi được phép cho loại giá vé Starter Plus
 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.
 • Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch giá vé có thể tương đối lớn.
Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo
 • Loại giá vé Starter Plus có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, loại giá Starter Max, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max . Áp dụng Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.
 • Giá vé loại giá Starter Plus không thể đổi thành loại giá vé Starter.
Đặt lại chỗ
 • Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền
 • Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.

Cộng Điểm và Điểm Xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles.

Lưu ý: Cộng điểm JAL Mileage Bank chỉ áp dụng với các chuyến bay của Jetstar Japan

Lưu ý: Cộng điểm Emirates Skywards không áp dụng trên các chuyến bay nội địa khai thác tại Úc hoặc New Zealand hoặc của Jetstar Pacific.


 • Điểm và Điểm xếp hạng Qantas

  Vé Starter với các hành khách Plus Bundle đủ điều kiện được cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện Khách hàng Thường xuyên của Qantas.

 

 • Đối với hành trình từ ngày 1 tháng 7, 2014 Điểm và Điểm xếp hạng Qantas được cộng theo tỷ lệ hạng phổ thông Linh hoạt Qantas.

 • JAL Mileage Bank Miles
  Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar Japan có thể tùy chọn cộng điểm JAL Mileage Bank Miles với tỷ lệ tích lũy 25%, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của JAL Mileage Bank (chỉ áp dụng với các chuyến bay Jetstar Japan được đặt sau ngày 9 tháng 10, 2013).
 • Emirates Skywards Miles
  Hành khách đi trên Jetstar (chỉ các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Japan có thể chọn cộng điểm Skywards Miles theo tỷ lệ Hạng phổ thông Emirates, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards (chỉ áp dụng với các chuyến bay được đặt từ ngày 31 tháng 7, 2014)
Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
 • Giá vé Starter với Gói Plus không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.
Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh toán thêm
 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm. Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.  
Điều kiện loại giá vé Starter Max hạng phổ thông

Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar (ngoại trừ Khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe.)
 • Được phép hoàn vé nhưng áp dụng phí hoàn vé nếu hồ sơ đặt chỗ ban đầu của Quý khách là loại giá vé Starter Max
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.
 • Yêu cầu hoàn vé được phép thực hiện cho đến hết ngày khởi hành dự kiến.
 • Quý khách sẽ không được hoàn vé nếu giá vé được nâng hạng từ một loại giá khác hoặc nếu Quý khách yêu cầu hoàn lại sau ngày khởi hành dự kiến.
 • Phí cho các dịch vụ kèm theo (ngoại trừ khách sạn, các hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ có thể được hoàn khi Quý khách yêu cầu hoàn cả vé. Đối với các khách sạn Jetstar Holidays, các hoạt động và đặt chỗ thuê xe, xem chi tiết tại Holidays Terms and Conditions.
 • Về việc hoàn tiền vé Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ Jetstar, theo điều kiện giá vé Max, phí hoàn phải được thanh toán bằng tiền (không phải là điểm).   Điểm thưởng hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas sẽ được tái tích lũy vào tài khoản của Thành viên được hoàn trả và các khoản thanh toán tiền sẽ được hoàn lại theo hình thức thanh toán ban đầu đã được sử dụng.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định
 • Các thay đổi được phép hoặc hoàn vé có thể thực hiện nếu yêu cầu trong ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán bất kỳ Khoản chênh lệch giá vé hoặc phí áp dụng nào.
Thay đổi Ngày giờ
 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách
 • Được tự do trong Thời hạn Thay đổi ngoại trừ các chuyến bay nội địa do Vietnam Jetstar Pacific (BL) khai thác trong giai đoạn cao điểm; trong trường hợp đó Phí Thay đổi sẽ được áp dụng.
 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.
 • Không được phép thay đổi tên trên các đặt chỗ chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ của Jetstar hoặc JAL Mileage Bank.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ
 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com trước thời điểm chuyến bay được đóng lại để làm thủ tục hành khách nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và áp dụng tại thời điểm thay đổi. Xem mục Lập kế hoạch và đặt chỗ – Thông tin giá vé tại trang chủ Jestar.com để biết các khoản phí hiện hành.
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá
 • Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được cho loại giá vé Starter Max
 • Chênh lệch Giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.  Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Dịch vụ kèm theo
 • Loại giá vé Starter Max có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max. Áp dụng Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.
 • Loại giá vé Starter Max không thể đổi thành giá vé loại giá Starter Starter Plus
Đặt lại chỗ
 • Hành khách phải đặt chỗ lại trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền
 • Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.

Cộng Điểm và Điểm Xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles.

Lưu ý: Cộng điểm JAL Mileage Bank chỉ áp dụng với các chuyến bay của Jetstar Japan

Lưu ý: Cộng điểm Emirates Skywards không áp dụng trên các chuyến bay nội địa khai thác tại Úc hoặc New Zealand hoặc của Jetstar Pacific.


 • Điểm và Điểm xếp hạng Qantas

  Vé Starter với các hành khách Max Bundle đủ điều kiện được cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện Khách hàng Thường xuyên của Qantas.

 • Đối với hành trình từ ngày 1 tháng 7, 2014 Điểm và Điểm xếp hạng Qantas được cộng theo tỷ lệ hạng phổ thông Linh hoạt Qantas.

 • JAL Mileage Bank Miles
  Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar Japan có thể tùy chọn cộng điểm JAL Mileage Bank Miles với tỷ lệ tích lũy 25%, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của JAL Mileage Bank (chỉ áp dụng với các chuyến bay Jetstar Japan được đặt sau ngày 9 tháng 10, 2013).
 • Emirates Skywards Miles
  Hành khách đi trên Jetstar (chỉ các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Japan có thể chọn cộng điểm Skywards Miles theo tỷ lệ Hạng phổ thông Emirates, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards (chỉ áp dụng với các chuyến bay được đặt từ ngày 31 tháng 7, 2014)
Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
 • Giá vé Starter với Gói Max không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.
Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh toán thêm
 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm. Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.
Điều kiện Giá vé hạng Thương gia
Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jestar
 • Không được hoàn lại.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định
 • Các thay đổi được phép chỉ có thể thực hiện nếu có yêu cầu trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng.
Thay đổi Ngày giờ
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách
 • Được tự do trong Thời hạn Thay đổi. 
 • Có thể thay đổi tên cho hành khách cá nhân trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay cho hành khách đó. 
 • Không được phép thay đổi tên trên các đặt chỗ chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas trên các đặt chỗ của Jetstar hoặc JAL Mileage Bank.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ
 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com trước thời điểm chuyến bay được đóng lại để làm thủ tục hành khách nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá
 • Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được cho loại giá vé Starter Max
 • Chênh lệch Giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.  Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.
 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Lợi ích và dịch vụ ưu đãi (bundle)
 • Sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng tại thời điểm thay đổi, giá vé hạng Thương gia có thể đổi thành Giá vé hạng Thương gia hoặc Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán. 
 • Giá vé hạng Thương gia không được đổi thành Giá vé loại giá Starter hạng phổ thông, Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) hoặc Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle).
Đặt lại chỗ
 • Hành khách phải đặt chỗ lại trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền
 • Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.

Cộng Điểm và Điểm Xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles


 • Vé hạng Thương gia không đủ điều kiện được cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank mileage hoặc Emirates Skywards Miles
Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
 • Giá vé hạng thương gia không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.
Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh toán thêm
 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm. Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.
Điều kiện Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle)

Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar (ngoại trừ Khách sạn, hoạt động, bảo hiểm và thuê xe.)
 • Mỗi hành khách được hoàn lại giá vé và phí cho mỗi hồ sơ đặt chỗ nếu hồ sơ đặt chỗ ban đầu của hành khách là Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) và hành khách phải nộp một khoản phí.
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.
 • Phải yêu cầu hoàn lại trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • Giá vé của hành khách không được hoàn lại nếu hành khách đã đổi thành Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) sau khi thực hiện đặt chỗ ban đầu hoặc nếu hành khách yêu cầu hoàn lại sau ngày khởi hành dự kiến.
 • Phí cho các dịch vụ (ngoại trừ khách sạn, các hoạt động, bảo hiểm và thuê xe) chỉ có thể được hoàn lại khi được yêu cầu như là một phần khoản hoàn lại của chuyến bay liên quan. Đối với các khách sạn Jetstar Holidays, các hoạt động và đặt chỗ thuê xe con, xem  Holidays Terms and Conditions.
 • Để được hoàn tiền vé Các chuyến bay thanh toán bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trong các đặt chỗ Jetstar, phải thanh toán phí hoàn vé bằng tiền (không phải là điểm).   Các điểm thưởng của khách hàng thường xuyên sẽ được tái tích lũy vào tài khoản của Thành viên và các khoản thanh toán tiền sẽ được hoàn lại theo hình thức thanh toán ban đầu đã được sử dụng.
Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định
 • Các thay đổi được phép hoặc hoàn lại có thể thực hiện nếu có yêu cầu trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách và sau khi thanh toán bất kỳ Khoản chênh lệch giá hoặc phí áp dụng nào.
Thay đổi Ngày giờ
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến
 • Được phép thay đổi sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá áp dụng trong Thời hạn Thay đổi.
Thay đổi Tên Hành khách
 • Được tự do trong Thời hạn Thay đổi. 
 • Có thể thay đổi tên cho hành khách cá nhân trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho tất cả các chuyến bay cho hành khách đó. 
 • Không được phép thay đổi tên đối với các đặt chỗ chuyến bay thanh toán bằng điểm thưởng đối với Khách hàng thường xuyên của Qantas – Đổi điểm lấy chuyến bay.
Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ
 • Thay đổi được phép phải thực hiện trước cuối ngày khởi hành dự kiến ban đầu của hành khách.
 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com trước thời điểm chuyến bay được đóng lại để làm thủ tục hành khách nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc tại quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc quầy làm thủ tục chuyến bay Jetstar tại sân bay.
 • Các khoản phí có thể được thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.
Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá
 • Phí Thay đổi không áp dụng đối với các thay đổi được phép cho giá vé Max hạng Thương gia.
 • Khoản chênh lệch Giá áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.
 • Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng số tiền giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại khoản chênh lệch giá.
 • Khoản chênh lệch Giá là khoản chênh lệch giữa giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có thêm tiêu chuẩn hành lý ký gửi (bundle) đang bán vào ngày thay đổi, giá vé đó ít nhất là cùng giá vé hoặc giá vé cao hơn tiếp theo đang bán nếu không còn giá vé như vậy.  Chênh lệch Giá có thể tương đối lớn.
Thay đổi Giá vé/Dịch vụ kèm theo
 • Sau khi thanh toán Khoản chênh lệch Giá, giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) có thể đổi thành Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) đang bán. 
 • Giá vé hạng Thương gia có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle) không được đổi thành Giá vé loại giá Starter hạng phổ thông, Giá vé loại giá Starter có thêm một số lợi ích và dịch vụ ưu đãi (Plus Bundle) hoặc Giá vé loại giá Starter có nhiều lợi ích và dịch vụ ưu đãi nhất (Max Bundle), hoặc giá vé hạng Thương gia.
Đặt lại chỗ
 • Hành khách phải đặt chỗ lại trên một chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận các đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.
Đồng tiền
 • Tất cả các khoản tiền sẽ được thanh toán bằng đồng tiền hành khách đã đặt chỗ ban đầu.

Cộng Điểm và Điểm Xếp hạng Qantas, JAL Mileage Bank Miles và Emirates Skywards Miles.

Lưu ý: Cộng điểm JAL Mileage Bank chỉ áp dụng với các chuyến bay của Jetstar Japan

Lưu ý: Cộng điểm Emirates Skywards không áp dụng trên các chuyến bay nội địa khai thác tại Úc hoặc New Zealand hoặc của Jetstar Pacific.


 • Điểm và Điểm xếp hạng Qantas

  Vé Business với các hành khách Max Bundle đi trên các chuyến bay Jetstar, Jetstar Asia và Jetstar Japan đủ điều kiện được cộng Điểm và Điểm xếp hạng Qantas, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện Khách hàng Thường xuyên của Qantas.
 • Đối với hành trình từ ngày 1 tháng 7, 2014 Điểm và Điểm xếp hạng Qantas được cộng theo tỷ lệ hạng phổ thông Linh hoạt Qantas.

 • JAL Mileage Bank Miles
  Hành khách đi trên các chuyến bay Jetstar Japan có thể tùy chọn cộng điểm JAL Mileage Bank Miles với tỷ lệ tích lũy 25%, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của JAL Mileage Bank (chỉ áp dụng với các chuyến bay Jetstar Japan được đặt sau ngày 9 tháng 10, 2013).
 • Emirates Skywards Miles
  Hành khách đi trên Jetstar (chỉ các chuyến bay quốc tế), Jetstar Asia và Jetstar Japan có thể chọn cộng điểm Skywards Miles theo tỷ lệ Hạng phổ thông Emirates, căn cứ vào các Điều khoản và Điều kiện của Emirates Skywards (chỉ áp dụng với các chuyến bay được đặt từ ngày 31 tháng 7, 2014)
Thưởng nâng hạng Truyền thống dành cho Khách hàng thường xuyên của Qantas
 • Giá vé hạng thương gia với Gói Max không đủ điều kiện được Thưởng nâng hạng Truyền thống.
Các chuyến bay thanh toán một phần bằng điểm thưởng Khách hàng thường xuyên của Qantas trên Jetstar và JAL Mileage Bank - Thanh toán thêm
 • Tất cả các thay đổi hoặc bổ sung đối với đặt chỗ của quý khách phải được thanh toán bằng tiền và không được phép thanh toán bằng điểm. Số tiền thanh toán cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được tính trên cơ sở giá trị bằng tiền ban đầu của giá vé (do Jetstar xác định) và theo các điều kiện được nêu trong mục Phí Đổi và Chênh lệch giá của điều kiện giá này.
Đóng
loading