CHÍNH SÁCH

  • Liên kết nhanh

Toàn bộ các điều khoản và điều kiện của sản phẩm Bảo hiểm Du lịch JetCover có thể xem và tải về bằng sử dụng các đường dẫn dưới đây. Bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat để mở các văn bản này.

Điều kiện áp dụng

Mưc VND

Chương trình Bảo hiểm một chiều JetCover Chuẩn

Tải về

Chương trình Bảo hiểm khứ hồi JetCover Vàng, Bạch kim

Tải về

Quy trình Khiếu nại đòi bồi thường

Để yêu cầu bồi thường, đơn giản bạn chỉ cần tải mẫu Đơn yêu cầu bồi thường và làm theo các hướng dẫn được liệt kê trong văn bản này. Mẫu đơn này cũng cung cấp danh sách các tài liệu gốc quy định cho các trường hợp yêu cầu bồi thường cụ thể. Bạn cần có Adobe Acrobat để mở những hồ sơ này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về JetCover, vui lòng vào phần Câu hỏi thường gặp.

Bảo Hiểm Du lịch JetCover là sản phẩm của Công ty Bảo hiểm Chartis Việt Nam.

Đóng
loading